De overgang van het kubisme naar de architectuur verliep niet helemaal soepel. Het kubistische element in de vroege kubistische gebouwen diende vooral als versiering en had geen invloed op het bouwplan. Voorbeelden hiervan zijn de Villa Cubiste (1912) van beeldhouwer Duchamp-Villon en de Praagse School. Het materiaalgebruik bestond uit metselwerk, aangevuld met natuursteen, ijzeren constructie-elementen en betonnen balken. De constructie is altijd zichtbaar.

De overgang van het kubisme naar de architectuur verliep niet helemaal soepel. Het kubistische element in de vroege kubistische gebouwen diende vooral als versiering en had geen invloed op het bouwplan. Voorbeelden hiervan zijn de Villa Cubiste (1912) van beeldhouwer Duchamp-Villon en de Praagse School. Het materiaalgebruik bestond uit metselwerk, aangevuld met natuursteen, ijzeren constructie-elementen en betonnen balken. De constructie is altijd zichtbaar.

Het kubisme slaat met name op een in Parijs ontstane stroming in de schilderkunst, die begin twintigste eeuw opkwam. Deze stroming werd begin 1900 geïnspireerd op het idee van de schilder Paul Cézanne om het weergeven van een object terug te brengen tot elementaire geometrische vormenDe overgang van het kubisme naar de architectuur verliep niet helemaal soepel. Het kubistische element in de vroege kubistische gebouwen diende vooral als versiering en had geen invloed op het bouwplan.

Het kubisme slaat met name op een in Parijs ontstane stroming in de schilderkunst, die begin twintigste eeuw opkwam. Deze stroming werd begin 1900 geïnspireerd op het idee van de schilder Paul Cézanne om het weergeven van een object terug te brengen tot elementaire geometrische vormenDe overgang van het kubisme naar de architectuur verliep niet helemaal soepel. Het kubistische element in de vroege kubistische gebouwen diende vooral als versiering en had geen invloed op het bouwplan.

Ten eerste wordt modernisme vaak gebruikt als synoniem voor de Moderne Beweging, de fundamenteel nieuwe architectuurstroming die begin 20e eeuw ontstond. In het Duitstalige gebied en in Nederland kwam deze beweging tot stand onder de naam Nieuwe Bouwen (of Nieuwe Zakelijkheid). Om deze stroming in de Verenigde Staten aan te duiden werd in 1932 de overkoepelende term Internationale Stijl in het leven geroepen.

Ten eerste wordt modernisme vaak gebruikt als synoniem voor de Moderne Beweging, de fundamenteel nieuwe architectuurstroming die begin 20e eeuw ontstond. In het Duitstalige gebied en in Nederland kwam deze beweging tot stand onder de naam Nieuwe Bouwen (of Nieuwe Zakelijkheid). Om deze stroming in de Verenigde Staten aan te duiden werd in 1932 de overkoepelende term Internationale Stijl in het leven geroepen.

n de jaren '10 en '20 van de twintigste eeuw werd in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland, veel gebouwd in een expressieve baksteenarchitectuur die bekend staat als 'Amsterdamse School'. De stijl kent een sculpturale vormentaal en rijk kleurgebruik.De architecten van de Amsterdamse School zagen vooral expressieve dynamiek als trefwoorden van de moderne tijd,

n de jaren '10 en '20 van de twintigste eeuw werd in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland, veel gebouwd in een expressieve baksteenarchitectuur die bekend staat als 'Amsterdamse School'. De stijl kent een sculpturale vormentaal en rijk kleurgebruik.De architecten van de Amsterdamse School zagen vooral expressieve dynamiek als trefwoorden van de moderne tijd,

De Nieuwe Haagse School is in hoofdzaak een locale architectuurstijl die bloeide tussen 1918 en 1940. De term uit 1924 is afkomstig van de Amsterdamse architect Blaauw, die de ontwikkeling van een specifieke bouwstijl in de hofstad signaleerde. Binnen de architectuurgeschiedenis is de stijl vrijwel onbelicht gebleven. Dat is mede toe te schrijven aan het feit dat de Haagse architecten de felle polemieken (tussen traditionele en moderne) architecten meden.

De Nieuwe Haagse School is in hoofdzaak een locale architectuurstijl die bloeide tussen 1918 en 1940. De term uit 1924 is afkomstig van de Amsterdamse architect Blaauw, die de ontwikkeling van een specifieke bouwstijl in de hofstad signaleerde. Binnen de architectuurgeschiedenis is de stijl vrijwel onbelicht gebleven. Dat is mede toe te schrijven aan het feit dat de Haagse architecten de felle polemieken (tussen traditionele en moderne) architecten meden.

Het expressionisme is een stroming in de Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw, die zich vooral manifesteerde in de jaren 1905 tot 1940. In het expressionisme tracht de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid. Gebasseerd op de schilderijen van exprionisten.

Built in the Einstein Tower (Einsteinturm) in Potsdam is an Expressionist work by architect Erich Mendelsohn.

Het Bauhaus is de benaming voor de toonaangevende academie voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten. Ook het gebouw waarin de opleiding gevestigd was, heet Bauhaus. Het Bauhaus was van 1919 tot 1932 eerst in Weimar en later in Dessau gevestigd.    De academie was zo toonaangevend en had, mede door het gedachtegoed van directeur Walter Gropius, zoveel invloed, dat 'Bauhaus' ook als architectuurstroming of groepering wordt

Welterbe in Bildern - Fagus-Werk

Pinterest
Search