oz cos
Meer ideeën van oz
WIL WHEATON dot TUMBLR

WIL WHEATON dot TUMBLR

1970's feminist slogan " a women withuot a man is like a fish withuot a bicycle" . Phong trào đấu tranh giành nữ quyền nổi lên mạnh mẽ vào những năm 1970s

1970's feminist slogan " a women withuot a man is like a fish withuot a bicycle" . Phong trào đấu tranh giành nữ quyền nổi lên mạnh mẽ vào những năm 1970s

we dont wear makeup for you---WE DON'T WEAR MAKEUP FOR YOU SO FUCK OFF!

we dont wear makeup for you---WE DON'T WEAR MAKEUP FOR YOU SO FUCK OFF!