Patricia Hopkins

Patricia Hopkins

Patricia Hopkins
Meer ideeën van Patricia
steamed lobster with charmoula butter

steamed lobster with charmoula butter

Patanjali's 8 Limbs of Yoga ------------ 1. Sanskrit Yamas: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha  2. Sansrit Niyamas: Saucha, Santosha, Tapas (also means 'heat'), Svadhyaya, Ishvarapranidhana

Patanjali's 8 Limbs of Yoga ------------ 1. Sanskrit Yamas: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha 2. Sansrit Niyamas: Saucha, Santosha, Tapas (also means 'heat'), Svadhyaya, Ishvarapranidhana