Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Leidschendam-Voorburg heeft geen zicht op het zorggebruik en daarmee de rekening voor jeugdzorg en Wmo die de gemeente straks krijgt gepresenteerd. Het is niet de enige gemeente die grip ontbeert.

Leidschendam-Voorburg heeft geen zicht op het zorggebruik en daarmee de rekening voor jeugdzorg en Wmo die de gemeente straks krijgt gepresenteerd. Het is niet de enige gemeente die grip ontbeert.

Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg Landelijk/regionaal/lokaal.

Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg Landelijk/regionaal/lokaal.

In zijn oratie ‘Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein’ richt hoogleraar Bestuurskunde Heinrich Winter zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties in het sociaal domein. Winter geeft aandacht aan de opkomst van nieuwe organisatiemodellen, waarbij professionals van de overheid en van zorginstellingen samenwerken aan een andere aanpak van de vraagstukken.

In zijn oratie ‘Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein’ richt hoogleraar Bestuurskunde Heinrich Winter zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties in het sociaal domein. Winter geeft aandacht aan de opkomst van nieuwe organisatiemodellen, waarbij professionals van de overheid en van zorginstellingen samenwerken aan een andere aanpak van de vraagstukken.

In het licht van de transities vragen Hans van Driel (Tilburg University) en Mirjam Smulders (PON) zich af wat de samenwerking tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden eigenlijk vraagt van overheden. Hoe kunnen zij veerkrachtig zijn en de maatschappelijke beweging versterken? Bijgaande vraagstukverkenning zal in april 2015 verschijnen in het Jaarboek 2015 van het PON. Download de vraagverkenning

In het licht van de transities vragen Hans van Driel (Tilburg University) en Mirjam Smulders (PON) zich af wat de samenwerking tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden eigenlijk vraagt van overheden. Hoe kunnen zij veerkrachtig zijn en de maatschappelijke beweging versterken? Bijgaande vraagstukverkenning zal in april 2015 verschijnen in het Jaarboek 2015 van het PON. Download de vraagverkenning

Sociaalweb - Transformatie: vergeet niet te beheren en regels te volgen

Sociaalweb - Transformatie: vergeet niet te beheren en regels te volgen

Sociaal Team - Jeugd - VanMontfoort. Trainingsaanbod:  Kindermishandeling en huiselijkgeweld: de taak van het sociale team Kennisdelingsdag voor leidinggevenden van wijkteams Juridische kaders Samen werken aan veiligheid Methodische Casus Bespreking (MCB) Transitie en transformatie Triage en beslissen Methodisch werken

Sociaal Team - Jeugd - VanMontfoort. Trainingsaanbod: Kindermishandeling en huiselijkgeweld: de taak van het sociale team Kennisdelingsdag voor leidinggevenden van wijkteams Juridische kaders Samen werken aan veiligheid Methodische Casus Bespreking (MCB) Transitie en transformatie Triage en beslissen Methodisch werken

Weten hoe het zit | VNG Magazine

Weten hoe het zit | VNG Magazine

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart. De monitor loopt in 2015 en 2016.  Tweede Kwartaalrapportage 2016 In het tweede kwartaal van 2016 heeft de Monitor Transitie Jeugd een verdieping gemaakt op het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’. Uit de resultaten blijkt, dat oudZorgbelang Nederland: Transitie en transformatie…

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart. De monitor loopt in 2015 en 2016. Tweede Kwartaalrapportage 2016 In het tweede kwartaal van 2016 heeft de Monitor Transitie Jeugd een verdieping gemaakt op het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’. Uit de resultaten blijkt, dat oudZorgbelang Nederland: Transitie en transformatie…

Buikpijn over besluitvorming | Kennisnet Jeugd | Over Transitie en transformatie van de jeugdzorg

Buikpijn over besluitvorming | Kennisnet Jeugd | Over Transitie en transformatie van de jeugdzorg

Grootste risico op fraude zit bij zorgaanbieders- Skipr

Grootste risico op fraude zit bij zorgaanbieders- Skipr

Pinterest
Zoek