Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Webcollege jeugdreclassering del 2. Sheet: jeugdigen met psychische problematiek.

Webcollege jeugdreclassering del 2. Sheet: jeugdigen met psychische problematiek.

Handreiking Beleidsinformatie jeugd - Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering | Richtlijn | Rijksoverheid.nl

Handreiking Beleidsinformatie jeugd - Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering | Richtlijn | Rijksoverheid.nl

Door relevante theorieën te combineren met informatieve onderzoeksresultaten, instructieve richtlijnen en verhelderende praktijkvoorbeelden probeert dit boek een praktische en inspirerende leidraad te zijn voor hulpverleners die werken met probleemkinderen en moeilijke gezinnen in het maatschappelijk werk, de (residentiële) jeugdzorg, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de geestelijke gezondheidszorg. ISBN 9789058982155 Plaatskenmerk 322.1

Door relevante theorieën te combineren met informatieve onderzoeksresultaten, instructieve richtlijnen en verhelderende praktijkvoorbeelden probeert dit boek een praktische en inspirerende leidraad te zijn voor hulpverleners die werken met probleemkinderen en moeilijke gezinnen in het maatschappelijk werk, de (residentiële) jeugdzorg, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de geestelijke gezondheidszorg. ISBN 9789058982155 Plaatskenmerk 322.1

Jeugdhulp in vrijwillig en jeugdhulp in dwangkader.

Jeugdhulp in vrijwillig en jeugdhulp in dwangkader.

Webcollege Jeugdreclassering 1: Wat weten we over het ontstaan en stoppen van delinquent gedrag.

Webcollege Jeugdreclassering 1: Wat weten we over het ontstaan en stoppen van delinquent gedrag.

Jeugdreclassering webcollege deel 1: Risico en beschermende factoren.

Jeugdreclassering webcollege deel 1: Risico en beschermende factoren.

Internationale en Europese regelgeving

Internationale en Europese regelgeving

Met SAVE – SAmenwerken aan VEiligheid.  SAVE biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord, van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen; inclusief de beschermingstaken en het onafhankelijke onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. okale teams pakken alle vragen van of over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE betrekken wanneer de grens van wat met vrijwillige hulp kan worden bereikt, overschreden dreigt te…

Met SAVE – SAmenwerken aan VEiligheid. SAVE biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord, van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen; inclusief de beschermingstaken en het onafhankelijke onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. okale teams pakken alle vragen van of over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE betrekken wanneer de grens van wat met vrijwillige hulp kan worden bereikt, overschreden dreigt te…

Factsheets Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit

Factsheets Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit

Leger des Heils jeugdbescherming. Onze doelgroep bestaat uit complexe gezinssystemen, gezinnen die zich verplaatsen over regio- en landsgrenzen, ouders met een gebrek aan een sociaal netwerk en een marginale maatschappelijke positie, zoals bijvoorbeeld Roma gezinnen. Vaak resulteert deze positie in problemen op meerdere leefgebieden, zoals financiën en schulden, verslaving, verwaarlozing, psychiatrische problemen, opvoedproblemen en contacten met politie en justitie.

Leger des Heils jeugdbescherming. Onze doelgroep bestaat uit complexe gezinssystemen, gezinnen die zich verplaatsen over regio- en landsgrenzen, ouders met een gebrek aan een sociaal netwerk en een marginale maatschappelijke positie, zoals bijvoorbeeld Roma gezinnen. Vaak resulteert deze positie in problemen op meerdere leefgebieden, zoals financiën en schulden, verslaving, verwaarlozing, psychiatrische problemen, opvoedproblemen en contacten met politie en justitie.

Pinterest
Zoeken