Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

portrait-of-christ-carl-bloch

portrait-of-christ-carl-bloch

sagrado-coracao-de-jesus

sagrado-coracao-de-jesus

Anima Christi

Anima Christi

Letter of Pope John Paul II about the Rosary. He writes, it is “a treasure to be rediscovered."

Letter of Pope John Paul II about the Rosary. He writes, it is “a treasure to be rediscovered."

hetkatholiekegeloof - St. Jozef.

hetkatholiekegeloof - St. Jozef.

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô,  nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan,  Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng  và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất,   xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen

TF.276: Solenidade da Sagrada Família - O que é uma família? de Padre Paulo Ricardo na SoundCloud

TF.276: Solenidade da Sagrada Família - O que é uma família? de Padre Paulo Ricardo na SoundCloud

Jesus knocking

Jesus knocking

Hetkatholiekegeloof - De Goede Herder.

Hetkatholiekegeloof - De Goede Herder.

Pinterest
Zoek