Explore Religious Architecture and more!

Shonan Christ Church  / Takeshi Hosaka

Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka

Image 1 of 33 from gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka. Photograph by Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

Gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka - 18

Gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka - 18

Image 18 of 33 from gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka. Photograph by Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka

Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka

Image 22 of 33 from gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka. Photograph by Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

Shonan Christ Church  / Takeshi Hosaka

Gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka - 8

Image 8 of 33 from gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka. Photograph by Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

daily dose 635 / Takeshi Hosaka II

Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka See the full project at Photographs © Koji Fujii -Nacasa&Partners Inc.

Shonan Christ Church,© Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

Gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka - 22

Image 23 of 33 from gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka. Photograph by Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.

Shonan Christ Church  / Takeshi Hosaka

Gallery of Shonan Christ Church / Takeshi Hosaka - 21

© Laurian Ghinitiou

Christ & Gantenbein’s Kunstmuseum Basel Photographed by Laurian Ghinitoiu

Image 23 of 33 from gallery of Christ & Gantenbein’s Kunstmuseum Basel Photographed by Laurian Ghinitoiu. Photograph by Laurian Ghinitoiu

Pinterest
Search