} Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven ver… | Klasloka…