Explore Leger, Tes, and more!

1988 - Nieuwe juridische vorm Om efficiënter te kunnen werken, subsidiegelden en giften duidelijker te kunnen verantwoorden en het maatschappelijk werk verder te kunnen professionaliseren, kiest het Leger voor een nieuwe juridische vorm. Naast het Kerkgenootschap komen er verschillende Stichtingen, waarin bepaalde werkvormen worden ondergebracht. Het blijft één Leger!

1988 - Nieuwe juridische vorm Om efficiënter te kunnen werken, subsidiegelden en giften duidelijker te kunnen verantwoorden en het maatschappelijk werk verder te kunnen professionaliseren, kiest het Leger voor een nieuwe juridische vorm. Naast het Kerkgenootschap komen er verschillende Stichtingen, waarin bepaalde werkvormen worden ondergebracht. Het blijft één Leger!

1940-1945 - Verboden Tijdens de bezettingsjaren wordt het Leger des Heils, mede omdat het een van oorsprong Engelse organisatie is, door de Duitsers verboden. De officieren mogen geen uniform meer dragen en er mogen geen openbare samenkomsten meer gehouden worden. Toch gaat het Leger ondergronds door met zijn werk.

1940-1945 - Verboden Tijdens de bezettingsjaren wordt het Leger des Heils, mede omdat het een van oorsprong Engelse organisatie is, door de Duitsers verboden. De officieren mogen geen uniform meer dragen en er mogen geen openbare samenkomsten meer gehouden worden. Toch gaat het Leger ondergronds door met zijn werk.

1895 - Bezoek William Booth Al meerdere malen had de stichter van het Leger des Heils ons land bezocht. In 1895 spreekt hij voor een gehoor van de rijkste en meest invloedrijke personen over zijn boek ‘In donker Engeland en de weg ter ontkoming’. In Lunteren wordt daarna een oude boerderij gekocht en een landkolonie gestart, die Groot Batelaar gaat heten.

1895 - Bezoek William Booth Al meerdere malen had de stichter van het Leger des Heils ons land bezocht. In 1895 spreekt hij voor een gehoor van de rijkste en meest invloedrijke personen over zijn boek ‘In donker Engeland en de weg ter ontkoming’. In Lunteren wordt daarna een oude boerderij gekocht en een landkolonie gestart, die Groot Batelaar gaat heten.

1911 - Openluchtsamenkomsten Het lukt het Leger des Heils om met moderne middelen mensen met het Evangelie te bereiken. In Utrecht bijvoorbeeld vertoont de organisatie lichtbeelden op de Oude Gracht, waarbij naar schatting zo’n tienduizend mensen aanwezig zijn. Zij kijken met grote belangstelling naar de uitnemende beelden op het doek. “’t Was in één woord een indrukwekkende evangelische vertooning!”, aldus een bekend Nederlands weekblad in dat jaar.

1911 - Openluchtsamenkomsten Het lukt het Leger des Heils om met moderne middelen mensen met het Evangelie te bereiken. In Utrecht bijvoorbeeld vertoont de organisatie lichtbeelden op de Oude Gracht, waarbij naar schatting zo’n tienduizend mensen aanwezig zijn. Zij kijken met grote belangstelling naar de uitnemende beelden op het doek. “’t Was in één woord een indrukwekkende evangelische vertooning!”, aldus een bekend Nederlands weekblad in dat jaar.

1953 - Hulp bij watersnoodramp Het Leger des Heils is bij rampen altijd in de voorste linies te vinden. Dat is ook zo bij de watersnoodramp van 1 februari, waarbij 1.835 mensen het leven verloren. Ook bij treinrampen en grote branden is het Leger ter plekke om helpers en slachtoffers bij te staan.

1953 - Hulp bij watersnoodramp Het Leger des Heils is bij rampen altijd in de voorste linies te vinden. Dat is ook zo bij de watersnoodramp van 1 februari, waarbij 1.835 mensen het leven verloren. Ook bij treinrampen en grote branden is het Leger ter plekke om helpers en slachtoffers bij te staan.

2012 – 125 jaar Leger des Heils in Nederland Op tal van manieren en locaties wordt het jubileum gevierd. Hoogtepunt is de viering in de Westergasfabriek in Amsterdam, waarbij ook Hare Majesteit koningin Beatrix en Generaal Linda Bond aanwezig zijn.

2012 – 125 jaar Leger des Heils in Nederland Op tal van manieren en locaties wordt het jubileum gevierd. Hoogtepunt is de viering in de Westergasfabriek in Amsterdam, waarbij ook Hare Majesteit koningin Beatrix en Generaal Linda Bond aanwezig zijn.

1887 - Eerste samenkomst in Amsterdam In de Gerard Doustraat in de volksbuurt De Pijp wordt op 8 mei 1887 de eerste evangelisatiebijeenkomst gehouden. Deze staat onder leiding van de Engelse kapitein Tyler, die daarbij geassisteerd wordt door luitenant Gerrit Govaars en - als vrijwilligers - de heer en mevrouw Schoch.

1887 - Eerste samenkomst in Amsterdam In de Gerard Doustraat in de volksbuurt De Pijp wordt op 8 mei 1887 de eerste evangelisatiebijeenkomst gehouden. Deze staat onder leiding van de Engelse kapitein Tyler, die daarbij geassisteerd wordt door luitenant Gerrit Govaars en - als vrijwilligers - de heer en mevrouw Schoch.

1930 - Varend verkondigen Op 18 juni 1930 wordt de ‘Febe’, een voormalig plezierjacht, als evangelisatieschip in gebruik genomen. Bemand met ‘heilsmatrozen’ en met een tent en stoelen voor 250 personen aan boord, trekt het schip voortaan elke zomer door de Nederlandse binnenwateren. Vooral de Friese meren en de veenkoloniën worden regelmatig door de bemanning van de Febe bezocht.

1930 - Varend verkondigen Op 18 juni 1930 wordt de ‘Febe’, een voormalig plezierjacht, als evangelisatieschip in gebruik genomen. Bemand met ‘heilsmatrozen’ en met een tent en stoelen voor 250 personen aan boord, trekt het schip voortaan elke zomer door de Nederlandse binnenwateren. Vooral de Friese meren en de veenkoloniën worden regelmatig door de bemanning van de Febe bezocht.

1987 - 100 jaar in Nederland Met een groot feest in het Concertgebouw in Amsterdam, waar Hare Majesteit Koningin Beatrix eregast is, viert het Leger des Heils zijn 100-jarig bestaan. Alom wordt waardering en respect uitgesproken voor het werk van de organisatie die zich al een eeuw lang in Woord en daad inzet voor de zwakkeren in de samenleving.

1987 - 100 jaar in Nederland Met een groot feest in het Concertgebouw in Amsterdam, waar Hare Majesteit Koningin Beatrix eregast is, viert het Leger des Heils zijn 100-jarig bestaan. Alom wordt waardering en respect uitgesproken voor het werk van de organisatie die zich al een eeuw lang in Woord en daad inzet voor de zwakkeren in de samenleving.

2005 - Charitatief en commercieel Met de overname van een commerciële kledinginzamelaar wordt het Leger des Heils de grootste inzamelaar van kleding in ons land. De organisatie gaat zich niet alleen met charitatieve, maar ook met commerciële kledinginzameling bezighouden. Al dit inzamelingswerk wordt nu verricht onder een nieuwe naam: Leger des Heils ReShare.

2005 - Charitatief en commercieel Met de overname van een commerciële kledinginzamelaar wordt het Leger des Heils de grootste inzamelaar van kleding in ons land. De organisatie gaat zich niet alleen met charitatieve, maar ook met commerciële kledinginzameling bezighouden. Al dit inzamelingswerk wordt nu verricht onder een nieuwe naam: Leger des Heils ReShare.

Pinterest
Search