Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

John Locke. Filosoof. Geboren in 1632, gestorven in 1704. Volgens John locke hebben mensen gelijke rechten. Iedereen is vrij en gelijk, want de natuur maakt geen onderscheid tussen mensen. -> natuurrechten.

John Locke. Filosoof. Geboren in 1632, gestorven in 1704. Volgens John locke hebben mensen gelijke rechten. Iedereen is vrij en gelijk, want de natuur maakt geen onderscheid tussen mensen. -> natuurrechten.

Het Absolutisme. Hendrik de 4e kreeg steeds meer macht. De koning hoefde aan niemand verantwoording af te leggen (behalve aan god). Zo een koning noem je een absoluut vorst. Een persoon die naar niemand hoeft te luisteren en alles naar zijn zin kan uitvoeren. Lodewijk de 14e was zo een absoluut vorst. Hij zei: "L'était? C'est moi!". betekenis: "De wet? Dat ben ik!

Het Absolutisme. Hendrik de 4e kreeg steeds meer macht. De koning hoefde aan niemand verantwoording af te leggen (behalve aan god). Zo een koning noem je een absoluut vorst. Een persoon die naar niemand hoeft te luisteren en alles naar zijn zin kan uitvoeren. Lodewijk de 14e was zo een absoluut vorst. Hij zei: "L'était? C'est moi!". betekenis: "De wet? Dat ben ik!

John Locke(1632-1704) sommige mensen vonden dat vorsten een goddelijk recht hadden om te regeren (absolutisme,droit divin), Locke was het daar niet mee eens. Alle mensen hadden gelijke rechten volgens hem,de natuur had nooit iemand meer rechten gegeven dan de ander. iedereen was gelijk & vrij.(natuurrechten) vorsten mogen het land besturen in opdracht van het volk,in ruil hiervoor houden wij ons aan de wet. Wanneer een vorst of een regering zijn werk niet goed doet mag het volk in opstand…

John Locke(1632-1704) sommige mensen vonden dat vorsten een goddelijk recht hadden om te regeren (absolutisme,droit divin), Locke was het daar niet mee eens. Alle mensen hadden gelijke rechten volgens hem,de natuur had nooit iemand meer rechten gegeven dan de ander. iedereen was gelijk & vrij.(natuurrechten) vorsten mogen het land besturen in opdracht van het volk,in ruil hiervoor houden wij ons aan de wet. Wanneer een vorst of een regering zijn werk niet goed doet mag het volk in opstand…

Lodewijk XIV was de koning van Frankrijk en van Navarra. Hij wou graag dat mensen hem de zonnekoning noemde, want de zon is het middelpunt en vond zichzelf het middelpunt van alles. Lodewijk XIV was ook een absolute vorst van frankrijk, vandaar het begrip "absolutisme" Hij had alle macht en hij hoefde geen verantwoording afteleggen. behalve aan god. Een uitspraak van hem was "'l'état? c'est moi!" Wat betekend : ''de wet? dat ben ik!"

Lodewijk XIV was de koning van Frankrijk en van Navarra. Hij wou graag dat mensen hem de zonnekoning noemde, want de zon is het middelpunt en vond zichzelf het middelpunt van alles. Lodewijk XIV was ook een absolute vorst van frankrijk, vandaar het begrip "absolutisme" Hij had alle macht en hij hoefde geen verantwoording afteleggen. behalve aan god. Een uitspraak van hem was "'l'état? c'est moi!" Wat betekend : ''de wet? dat ben ik!"

Edict van Nantes (opgeheven) – Op 13 april 1598 had Hendrik IV (grootvader van Lodewijk XIV) het Edict van Nantes ingesteld, in Nantes. In het Edict van Nantes stond dat de protestanten het recht hadden zelf hun geloof te bepalen, in een paar steden in het zuiden van Frankrijk. Hendrik IV had dit ingesteld om de ruzies over godsdienst in Frankrijk te stoppen. Maar Lodewijk XIV was katholiek en hij vond ook dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof moesten hebben als hij. ‘Un roi, une loi et…

Edict van Nantes (opgeheven) – Op 13 april 1598 had Hendrik IV (grootvader van Lodewijk XIV) het Edict van Nantes ingesteld, in Nantes. In het Edict van Nantes stond dat de protestanten het recht hadden zelf hun geloof te bepalen, in een paar steden in het zuiden van Frankrijk. Hendrik IV had dit ingesteld om de ruzies over godsdienst in Frankrijk te stoppen. Maar Lodewijk XIV was katholiek en hij vond ook dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof moesten hebben als hij. ‘Un roi, une loi et…

Het absolutisme is een staatsvorm waarin de koning(in) de belangrijkste persoon in de staat is, en de hele regering door hem/haar bestuurd wordt. Een goed voorbeeld is Lodewijk  XIV(1638-1715), en zijn uitspraak: L'état? c'est moi.(de wet? Dat ben ik.) Vaak gaat het absolutisme samen  met droit divin(goddelijk recht) wat betekent; de koning staat boven alle standen, omdat hij dat recht van God heeft gekregen.

Het absolutisme is een staatsvorm waarin de koning(in) de belangrijkste persoon in de staat is, en de hele regering door hem/haar bestuurd wordt. Een goed voorbeeld is Lodewijk XIV(1638-1715), en zijn uitspraak: L'état? c'est moi.(de wet? Dat ben ik.) Vaak gaat het absolutisme samen met droit divin(goddelijk recht) wat betekent; de koning staat boven alle standen, omdat hij dat recht van God heeft gekregen.

Lodewijk XIV trekt alle macht naar zich toe. (ABSOLUTISME)  Lodewijk XIV(1643-1715) werd in 1661 de heerser van FR toen werd hem altijd vertelt dat hij het middelpunt van de staat was. En zo zag Lodewijk zich zelf later ook, als het middelpunt van de staat. Zo had hij ook zijn eigen uitspraak ervan: l'etat?c'est moi! : De wet? Dat ben ik! Lodewijk trok dus alle macht naar zicht toe en vond zichzelf ook het middelpunt van alles vandaar zijn bijnaam:de Zonnekoning. In Versailles is hij…

Lodewijk XIV trekt alle macht naar zich toe. (ABSOLUTISME) Lodewijk XIV(1643-1715) werd in 1661 de heerser van FR toen werd hem altijd vertelt dat hij het middelpunt van de staat was. En zo zag Lodewijk zich zelf later ook, als het middelpunt van de staat. Zo had hij ook zijn eigen uitspraak ervan: l'etat?c'est moi! : De wet? Dat ben ik! Lodewijk trok dus alle macht naar zicht toe en vond zichzelf ook het middelpunt van alles vandaar zijn bijnaam:de Zonnekoning. In Versailles is hij…

Lodewijk XIV woonde ik Versailles in zijn reusachtige paleis met de tweede stand(de Adel). Un roi, une loi et une foi '' een koning, een wet, een geloof'' dat was de regel van  Lodewijk XIV. Hierdoor kregen de hugenoten het moeilijk, en ze vluchten uit Frankrijk (in 1685)

Lodewijk XIV woonde ik Versailles in zijn reusachtige paleis met de tweede stand(de Adel). Un roi, une loi et une foi '' een koning, een wet, een geloof'' dat was de regel van Lodewijk XIV. Hierdoor kregen de hugenoten het moeilijk, en ze vluchten uit Frankrijk (in 1685)

Centralisme. Toen het feodalisme (en dan vooral hert leenstelsel) niet meer werkte, streefde koningen ernaar om hun land vanuit een punt te besturen, oftewel: centralisme. Veel leenmannen waren hier niet blij mee, want dan moesten ze hun stuk land weer inleveren. Er kwam één wetgeving voor het hele land en er kwam centraal geregelde belastinginning. Zo kwam er orde in een land.

Centralisme. Toen het feodalisme (en dan vooral hert leenstelsel) niet meer werkte, streefde koningen ernaar om hun land vanuit een punt te besturen, oftewel: centralisme. Veel leenmannen waren hier niet blij mee, want dan moesten ze hun stuk land weer inleveren. Er kwam één wetgeving voor het hele land en er kwam centraal geregelde belastinginning. Zo kwam er orde in een land.

Isaac Newton (1643-1727) was een natuurkundige, die vooral bekend staat om zijn natuurwet. Hij heeft met een aantal andere theorieën aan kunnen duiden dat er in de ruimte banen zijn, die hetzelfde werken als dat je een emmer met water ronddraait. Dat is deductie.

Isaac Newton (1643-1727) was een natuurkundige, die vooral bekend staat om zijn natuurwet. Hij heeft met een aantal andere theorieën aan kunnen duiden dat er in de ruimte banen zijn, die hetzelfde werken als dat je een emmer met water ronddraait. Dat is deductie.

Pinterest
Zoeken