Explore Regensburg, Was, and more!

Mattheus Borrekens | Heilige Albertus, Mattheus Borrekens, Martinus van den Enden, 1644 | De Heilige Albertus. De H. Albertus was een Dominicaner monnik en bisschop van Regensburg. Hij was tevens professor Theologie. H. Albertus draagt de bisschopsmantel, mijter en heeft de kromstaf in zijn rechterhand. In zijn linkerhand houdt hij een boek vast, symbool voor zijn geleerdheid. Hij heeft een aureool rond zijn hoofd.

Mattheus Borrekens | Heilige Albertus, Mattheus Borrekens, Martinus van den Enden, 1644 | De Heilige Albertus. De H. Albertus was een Dominicaner monnik en bisschop van Regensburg. Hij was tevens professor Theologie. H. Albertus draagt de bisschopsmantel, mijter en heeft de kromstaf in zijn rechterhand. In zijn linkerhand houdt hij een boek vast, symbool voor zijn geleerdheid. Hij heeft een aureool rond zijn hoofd.

Raphaël Sadeler (I) | Engel rijkt de communie uit aan Fredericus van Regensburg, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | Op de voorgrond knielt de augustijner monnik Fredericus van Regensburg voor een engel. De engel geeft hem de heilige hostie. Op de achtergrond een kerk, waar de engel de heilige hostie van een priester neemt. De prent heeft een Latijns onderschrift en is de 59ste prent van een 60-delige serie met als onderwerp de heiligen van Beieren.

Raphaël Sadeler (I) | Engel rijkt de communie uit aan Fredericus van Regensburg, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | Op de voorgrond knielt de augustijner monnik Fredericus van Regensburg voor een engel. De engel geeft hem de heilige hostie. Op de achtergrond een kerk, waar de engel de heilige hostie van een priester neemt. De prent heeft een Latijns onderschrift en is de 59ste prent van een 60-delige serie met als onderwerp de heiligen van Beieren.

Raphaël Sadeler (I) | Heilige Ramwold wordt tot abt van Sankt Emmeram benoemd, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | De H. Ramwold zit geknield voor de bisschopszetel van de H. Wolfgang, bisschop van Regensburg. Hij wordt tot abt van Sankt Emmeram benoemd. De prent heeft een Latijns onderschrift en is de 46ste prent van een 60-delige serie met als onderwerp de heiligen van Beieren.

Heilige Ramwold wordt tot abt van Sankt Emmeram benoemd, Raphaël Sadeler (I), 1615

Albrecht Altdorfer | Interieur van de synagoge te Regensburg, Albrecht Altdorfer, 1519 | Interieur van de synagoge in Regensburg. De ruimte is twee traveeën breed, met de Ark tussen de tweede en de derde zuil van de middelste zuilenrij.

Albrecht Altdorfer | Interieur van de synagoge te Regensburg, Albrecht Altdorfer, 1519 | Interieur van de synagoge in Regensburg. De ruimte is twee traveeën breed, met de Ark tussen de tweede en de derde zuil van de middelste zuilenrij.

Jérôme Roussel | Twintigjarige bestand van Regensburg tussen Frankrijk, de Keizer, Spanje en de Nederlanden, Jérôme Roussel, 1684 | Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Jérôme Roussel | Twintigjarige bestand van Regensburg tussen Frankrijk, de Keizer, Spanje en de Nederlanden, Jérôme Roussel, 1684 | Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

P. Foreri | Tekstblad bij de allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641, P. Foreri, 1641 | Tekstblad met uitleg in versvorm behorend bij de allegorie op de voorgestelde Regensburger Amnestie, vredesbesprekingen te Regensburg om de Dertigjarige oorlog te beëindigen, 1640-1641. Pagina met tekst over twee bladzijden. Afkomstig uit het pamflet Radelijcke bedenckinge, door P. Foreri, 1641.

P. Foreri | Tekstblad bij de allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641, P. Foreri, 1641 | Tekstblad met uitleg in versvorm behorend bij de allegorie op de voorgestelde Regensburger Amnestie, vredesbesprekingen te Regensburg om de Dertigjarige oorlog te beëindigen, 1640-1641. Pagina met tekst over twee bladzijden. Afkomstig uit het pamflet Radelijcke bedenckinge, door P. Foreri, 1641.

Raphaël Sadeler (I) | Heilige Odilia knielt voor de heilige Erhard, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | De H. Odilia van Odilienberg zit geknield voor de kluis van de H. Erhard, bisschop van Regensburg. Hij zegent haar. Naast haar staat een kreupele bedelaar. De prent heeft een Latijns onderschrift en is de tweeëntwintigste prent van een 60-delige serie met als onderwerp de heiligen van Beieren.

Raphaël Sadeler (I) | Heilige Odilia knielt voor de heilige Erhard, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | De H. Odilia van Odilienberg zit geknield voor de kluis van de H. Erhard, bisschop van Regensburg. Hij zegent haar. Naast haar staat een kreupele bedelaar. De prent heeft een Latijns onderschrift en is de tweeëntwintigste prent van een 60-delige serie met als onderwerp de heiligen van Beieren.

Cornelis Galle (II) | Portret van Johann Jakob Wolff von Todenwarth, Cornelis Galle (II), Cornelis Galle (I), Ferdinand III (Duits keizer), 1649 | Portret van Johann Jakob Wolff von Todenwarth, afgezant van de graaf van Hessen-Darmstadt en de stad Regensburg tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Münster.  Boven het portret de wapens van Hessen-Darmstadt en Regensburg, onder zijn familiewapen.

Cornelis Galle (II) | Portret van Johann Jakob Wolff von Todenwarth, Cornelis Galle (II), Cornelis Galle (I), Ferdinand III (Duits keizer), 1649 | Portret van Johann Jakob Wolff von Todenwarth, afgezant van de graaf van Hessen-Darmstadt en de stad Regensburg tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Münster. Boven het portret de wapens van Hessen-Darmstadt en Regensburg, onder zijn familiewapen.

Raphaël Sadeler (I) | Keizer Otto de Grote kiest de Heilige Gunther als bisschop van Regensburg, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | Op de voorgrond keizer Otto de Grote slapend in een stoel. In de lucht vliegt een engeltje met een mijter. Keizer Otto krijgt in zijn droom een visioen dat hij de eerste geestelijke die hij bij ontwaken tegenkomt moet uitroepen als bisschop van Regensburg. Op de achtergrond ontmoet keizer Otto na zijn ontwaken de Heilige Gunther…

Raphaël Sadeler (I) | Keizer Otto de Grote kiest de Heilige Gunther als bisschop van Regensburg, Raphaël Sadeler (I), Johann Mathias Kager, Matthäus Rader, 1615 | Op de voorgrond keizer Otto de Grote slapend in een stoel. In de lucht vliegt een engeltje met een mijter. Keizer Otto krijgt in zijn droom een visioen dat hij de eerste geestelijke die hij bij ontwaken tegenkomt moet uitroepen als bisschop van Regensburg. Op de achtergrond ontmoet keizer Otto na zijn ontwaken de Heilige Gunther…

Karel V van Habsburg (Duits keizer en koning van Spanje) | Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, 1556, Karel V van Habsburg (Duits keizer en koning van Spanje), Anonymous, 1556 - 1558 | Druk van de Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, waarin hij de regering aan zijn broer Ferdinand overdraagt en zich verontschuldigt dat hij niet naar de Rijksdag in Regensburg kan komen omdat hij te ziek is en naar Spanje wil reizen…

Karel V van Habsburg (Duits keizer en koning van Spanje) | Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, 1556, Karel V van Habsburg (Duits keizer en koning van Spanje), Anonymous, 1556 - 1558 | Druk van de Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, waarin hij de regering aan zijn broer Ferdinand overdraagt en zich verontschuldigt dat hij niet naar de Rijksdag in Regensburg kan komen omdat hij te ziek is en naar Spanje wil reizen…

Pinterest
Search