Δείτε αυτή τη φωτογραφία στο Instagram από @evakosmasflores • Αρέσει σε 2,371

Δείτε αυτή τη φωτογραφία στο Instagram από @evakosmasflores • Αρέσει σε 2,371

Plums ::: The Little Corner

Buckets of plums to eat fresh or preserve as jam and spiced sauce. Some are also frozen to use for winter desserts.

carrots via A Thought For Food

Cumin Roasted Carrots and Meyer Lemon

Pinterest : @kj8774

A Forager's Fall Harvest

Oh my goodness, PEACHES! Eating peaches on your own or homemade peach ice cream, or peach cobbler.

Moment's

What says autumn more than apple picking season and hot cider? - photo by Kinga Błaszczyk-Wójcicka - Apple Hues

Local is Lovely Autumn Pracshop Pickling Scene. Styled by Stephanie Somebody. Vegetables by Epicurean Harvest. Photo by Luisa Brimble.

I can't wait to cool my pies on the window sill :)

♥ pies cooling on the windowsill. Used to love baking pies. Forgot about the animals being out a few times tho. Sacrificed more than one pie to a greedy goat Lol.

Pinterest
Search