Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Bètadag Utrecht 2013. Foto impressie workshops Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Informatica. Toch zijn deze bètastudies elk erg verschillend. De Bètadag geeft de scholieren een breed beeld van het aanbod in bètaopleidingen.

Bètadag Utrecht 2013. Foto impressie workshops Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Informatica. Toch zijn deze bètastudies elk erg verschillend. De Bètadag geeft de scholieren een breed beeld van het aanbod in bètaopleidingen.

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderwijsmaatregelen van het Masterplan Bèta en Technologie en de uitgaven die daarvoor zijn gedaan.

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderwijsmaatregelen van het Masterplan Bèta en Technologie en de uitgaven die daarvoor zijn gedaan.

Voor havo en vwo zijn 11 gratis lessen beschikbaar over energietransitie. De lessen behandelen elk een onderdeel van het energiesysteem. De zoektocht naar voldoende energie voor komende generaties is één van de belangrijkste problemen voor de komende jaren. De lessen maken allemaal gebruik van het Energietransitiemodel, waarmee de lessen een interactief en nieuw karakter krijgen. De voorbereidingstijd voor docenten is minimaal. Docenten kunnen het materiaal gratis downloaden en gebruiken.

Voor havo en vwo zijn 11 gratis lessen beschikbaar over energietransitie. De lessen behandelen elk een onderdeel van het energiesysteem. De zoektocht naar voldoende energie voor komende generaties is één van de belangrijkste problemen voor de komende jaren. De lessen maken allemaal gebruik van het Energietransitiemodel, waarmee de lessen een interactief en nieuw karakter krijgen. De voorbereidingstijd voor docenten is minimaal. Docenten kunnen het materiaal gratis downloaden en gebruiken.

Platform Bèta Techniek wil graag meer inzicht krijgen in de betrokkenheid, associaties en houding van op het gebied van wetenschap & techniek onder ouders met basisschoolgaande kinderen. Om deze reden heeft Platform Bèta Techniek Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd hier een onderzoek naar uit te voeren.

Platform Bèta Techniek wil graag meer inzicht krijgen in de betrokkenheid, associaties en houding van op het gebied van wetenschap & techniek onder ouders met basisschoolgaande kinderen. Om deze reden heeft Platform Bèta Techniek Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd hier een onderzoek naar uit te voeren.

Vives het vakblad voor ict vernieuwingen in het onderwijs.   Inclusief vermeldingen van leuke workshops met m.b.t. deze branche.

Vives het vakblad voor ict vernieuwingen in het onderwijs. Inclusief vermeldingen van leuke workshops met m.b.t. deze branche.

Technasium (voorbeeld brandweer).

Technasium (voorbeeld brandweer).

Kenniscentrum Wetenschap Basisonderwijs regio Oost Nederland. De Pabo van Saxion participeert in het landelijk Expertisecentrum Bètatechniek. Dit centrum bundelt verworven kennis en stelt dit beschikbaar aan leraren en lerarenopleiders. Producten zijn o.a.: programma’s excellence in science & technologie, adviestrajecten bètatechniek, expert vakdidactische thema’s.

Kenniscentrum Wetenschap Basisonderwijs regio Oost Nederland. De Pabo van Saxion participeert in het landelijk Expertisecentrum Bètatechniek. Dit centrum bundelt verworven kennis en stelt dit beschikbaar aan leraren en lerarenopleiders. Producten zijn o.a.: programma’s excellence in science & technologie, adviestrajecten bètatechniek, expert vakdidactische thema’s.

Basisscholen besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan wetenschap en techniek. De gemiddelde basisschoolleerkracht gaat daarmee minder dan een uur per maand aan de slag. Hogeschool Saxion ziet dat graag anders. Om die reden start Saxion op 1 mei met een nieuw lectoraat: 'Wetenschap & Techniek in het onderwijs'.

Basisscholen besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan wetenschap en techniek. De gemiddelde basisschoolleerkracht gaat daarmee minder dan een uur per maand aan de slag. Hogeschool Saxion ziet dat graag anders. Om die reden start Saxion op 1 mei met een nieuw lectoraat: 'Wetenschap & Techniek in het onderwijs'.

WizeNoze

WizeNoze

Duurzaam maken en het weer aantrekkelijk maken van ( technisch ) onderwijs in combinatie met sociale  media.

Duurzaam maken en het weer aantrekkelijk maken van ( technisch ) onderwijs in combinatie met sociale media.

Pinterest
Zoeken