Verken deze ideeën en meer!

Het onvolmaakte zal volmaakt worden. Het gebogene zal recht worden. het versletene zal nieuw worden. Meit weinig wordt het verkregen, met veel dwaalt men ervan af. Lao Zi, spirituele teksten

Het onvolmaakte zal volmaakt worden. Het gebogene zal recht worden. het versletene zal nieuw worden. Meit weinig wordt het verkregen, met veel dwaalt men ervan af. Lao Zi, spirituele teksten

Christiaan rozenkruis is de kern van de toekomstige mensheidsreligie waarin alle godsdiensten van nu zullen opgaan. Zij brengt de mensheid de opstanding van de ware mens, de terugkeer naar haar goddelijke oorsprong. Kornrad Dietzfelbinger.

Christiaan rozenkruis is de kern van de toekomstige mensheidsreligie waarin alle godsdiensten van nu zullen opgaan. Zij brengt de mensheid de opstanding van de ware mens, de terugkeer naar haar goddelijke oorsprong. Kornrad Dietzfelbinger.

En wanneer u, u ontdaan hebbende van uw sterfelijke lichaam, geraakt tot de zuiverste ether, zult u een god zijn, onsterfelijk en de dood zal geen heerschappij meer over u voeren. Gulden verzen van Pythagoras, spirituele teksten

En wanneer u, u ontdaan hebbende van uw sterfelijke lichaam, geraakt tot de zuiverste ether, zult u een god zijn, onsterfelijk en de dood zal geen heerschappij meer over u voeren. Gulden verzen van Pythagoras, spirituele teksten

Een vuur dat het leven geeft aan al de bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen. De geïnitieerde strekt zijn hand uit en het lijden komt tot vrede. Apollonius van Tyana, spirituele teksten,

Een vuur dat het leven geeft aan al de bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen. De geïnitieerde strekt zijn hand uit en het lijden komt tot vrede. Apollonius van Tyana, spirituele teksten,

Spirituele spreuk uit Het boek van Mirdad. Eén van de honderd eieren van een vis komt misschien tot rijpheid. Toch zijn de negenennegentig niet verloren. Zo kwistig is de Natuur, en zo doelbewust werkt zij zonder ook maar enig onderscheid te maken. Weest gij even kwistig en maakt gij even doelbewust geen onderscheid wanneer ge uw hart en hoofd in de harten en hoofden der mensen uitzaait.

Spirituele spreuk uit Het boek van Mirdad. Eén van de honderd eieren van een vis komt misschien tot rijpheid. Toch zijn de negenennegentig niet verloren. Zo kwistig is de Natuur, en zo doelbewust werkt zij zonder ook maar enig onderscheid te maken. Weest gij even kwistig en maakt gij even doelbewust geen onderscheid wanneer ge uw hart en hoofd in de harten en hoofden der mensen uitzaait.

Het opstandingsleerstuk is een lichtende idee, waarin God niet slechts is: die overwinnaar in Christus die uit de doden oprijst; het beduidt tevens de overwinning van het goddelijk bewustzijn op de natuur. Wim Leene, spirituele teksten.

Het opstandingsleerstuk is een lichtende idee, waarin God niet slechts is: die overwinnaar in Christus die uit de doden oprijst; het beduidt tevens de overwinning van het goddelijk bewustzijn op de natuur. Wim Leene, spirituele teksten.

Tot sterven is gedoemd al het onwaarachtige. Tot leven is geroepen al wat geboren wordt uit het zonnehart van de Vader. Jan van Rijckenborgh, spirituele teksten

Tot sterven is gedoemd al het onwaarachtige. Tot leven is geroepen al wat geboren wordt uit het zonnehart van de Vader. Jan van Rijckenborgh, spirituele teksten

En lans de ladder met twaalf sporten stijgen wij tot de top en is het doel van het leven bereikt: de bouw van de tempel van de volmaakte mens, Citaat Aquarius Evangelie, spirituele teksten.

En lans de ladder met twaalf sporten stijgen wij tot de top en is het doel van het leven bereikt: de bouw van de tempel van de volmaakte mens, Citaat Aquarius Evangelie, spirituele teksten.

Allen die Hem aannemen geeft hij macht om kinderen van God te worden. Proloog van het Evangelie van Johannes, spirituele teksten.

Allen die Hem aannemen geeft hij macht om kinderen van God te worden. Proloog van het Evangelie van Johannes, spirituele teksten.

Spirituele intelligentie is gelouterde Heilige Geestkracht, de goddelijke stuw tot gebruik van verstand en gevoel, wil en liefde in het verlossingsplan van de mensheid. Catharose de Petri, spirituele teksten

Spirituele intelligentie is gelouterde Heilige Geestkracht, de goddelijke stuw tot gebruik van verstand en gevoel, wil en liefde in het verlossingsplan van de mensheid. Catharose de Petri, spirituele teksten

Pinterest
Zoek