Explore Rome, Was, and more!

De vrouw rechts was onze begeleidster. Ze vertelt ons hier over hoe schepen van Rome en Carthago elkaar ramde in de zeeslag. Je ziet  hier een stuk van een boot waar mee geramd is.

De vrouw rechts was onze begeleidster. Ze vertelt ons hier over hoe schepen van Rome en Carthago elkaar ramde in de zeeslag. Je ziet hier een stuk van een boot waar mee geramd is.

Dit is een grafbeeld. Je kan dit zien aan de manier waarop de vrouw haar armen houdt. De pose van haar arme duidt erop dat zij contact zoekt met de goden.

Dit is een grafbeeld. Je kan dit zien aan de manier waarop de vrouw haar armen houdt. De pose van haar arme duidt erop dat zij contact zoekt met de goden.

Hier kan je zien dat er met dit schip echt geramd is, het heeft beschadigingen opgelopen.

Hier kan je zien dat er met dit schip echt geramd is, het heeft beschadigingen opgelopen.

De route naar het museum.

De route naar het museum.

Trajanus was een hele bekende veldheer. Met zijn insteek werd het Romeinse Rijk een flink stuk uitgebreid. Het levensgrote beeld toont de keizer in zijn functie van veldheer. Hij draagt een harnas met veel versieringen en een mantel. Die versieringen zijn bedoeld als propaganda.

Trajanus was een hele bekende veldheer. Met zijn insteek werd het Romeinse Rijk een flink stuk uitgebreid. Het levensgrote beeld toont de keizer in zijn functie van veldheer. Hij draagt een harnas met veel versieringen en een mantel. Die versieringen zijn bedoeld als propaganda.

Hier zie je een Punisch kuras. Het is tweedelig en gemaakt van brons.

Hier zie je een Punisch kuras. Het is tweedelig en gemaakt van brons.

Hier zie je een Romeinse mijlpaal. Mijlpalen stonden op gezette afstanden langs alle Romeinse wegen. De tekst luidt: 'Aan keizer Marcus Aurelius Antonius, opperheerser, hogepriester, voor de 16e maal volkstribuun, voor de 3e maal consul, en aan keizer Lucius Aurelius Verus, opperheerser, voor de 2e maal volkstribuun, voor de 2ee maal consul. Vanaf het Municipium Aelium van de Cananefate 12 mijlen.' Hieruit kan je opmaken dat mijlpalen het aantal mijlen aangeeft en de heersende keizer roemt.

Hier zie je een Romeinse mijlpaal. Mijlpalen stonden op gezette afstanden langs alle Romeinse wegen. De tekst luidt: 'Aan keizer Marcus Aurelius Antonius, opperheerser, hogepriester, voor de 16e maal volkstribuun, voor de 3e maal consul, en aan keizer Lucius Aurelius Verus, opperheerser, voor de 2e maal volkstribuun, voor de 2ee maal consul. Vanaf het Municipium Aelium van de Cananefate 12 mijlen.' Hieruit kan je opmaken dat mijlpalen het aantal mijlen aangeeft en de heersende keizer roemt.

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

Planetary Alignment with the Giza Pyramids, it only happens once in years. Planetary alignment that will take place Dec 2012 is dead-on alignment with the Pyramids at Giza. Night Sky in Giza, Egypt on December local time Source

Pinterest
Search