Explore Van and more!

KINGgemeenten.nl | De kracht van informatie

KINGgemeenten.nl | De kracht van informatie

Het werven van vrijwilligers en Participatiewet van 1 januari 2015

Het werven van vrijwilligers en Participatiewet van 1 januari 2015

Participatiewet Eigen kracht van mensen … mooi!   Over een getalsmatige aanpak? Of juist over een mensgerichte aanpak?   Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in december 2012 de Tweede Kamer over de Participatiewet. Lees verder op HRjob.nl en laat een reactie achter! http://www.hrjob.nl/blog/b6ff6fd1-07c9-45ba-af85-cd384ec4c300/De-participatiewet

Participatiewet Eigen kracht van mensen … mooi! Over een getalsmatige aanpak? Of juist over een mensgerichte aanpak? Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in december 2012 de Tweede Kamer over de Participatiewet. Lees verder op HRjob.nl en laat een reactie achter! http://www.hrjob.nl/blog/b6ff6fd1-07c9-45ba-af85-cd384ec4c300/De-participatiewet

Klijnsma versoepelt uitvoering Participatiewet --- De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV. Zo worden (ex-) leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door UWV direct toegelaten tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar ... > lees hier verder > www.dewerkmarkt.n...

Klijnsma versoepelt uitvoering Participatiewet --- De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV. Zo worden (ex-) leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door UWV direct toegelaten tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar ... > lees hier verder > www.dewerkmarkt.n...

Volgens Marseille ontlopen veel gemeenten hun verantwoordelijkheid als het gaat om klachten die samenhangen met de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Hij pleit er voor de bestuursrechter meer bevoegdheid te geven als het gaat om klachten over de uitvoering. Bert Marseille is hoogleraar Bestuurskunde i.h.b. de empirische bestudering van het bestuursrecht.

Volgens Marseille ontlopen veel gemeenten hun verantwoordelijkheid als het gaat om klachten die samenhangen met de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Hij pleit er voor de bestuursrechter meer bevoegdheid te geven als het gaat om klachten over de uitvoering. Bert Marseille is hoogleraar Bestuurskunde i.h.b. de empirische bestudering van het bestuursrecht.

Als alle methoden mislukken, probeer het dan eens met doorpakken en doen. De decentralisatie (2015) van de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ is het stadium van het op…

Doorpakken en doen!

Als alle methoden mislukken, probeer het dan eens met doorpakken en doen. De decentralisatie (2015) van de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ is het stadium van het op…

Februari 2015 - Heden Op zoek naar een nieuwe werkplek om mij op professioneel vlak verder te ontwikkelen!

Participatiewet: wat verandert er in de Wajong in - UWV - Voor Particulieren

Klijnsma hamert op het belang van regionale samenwerking bij landelijke ‘aftrap’ Participatiewet "Als ik zie hoe iedereen met elkaar spoort, dan wordt ik daar wel optimistisch van." 20 dagen voor de start van de ParticipatieWet op 1 januari 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma er nog steeds moed op dat het goed gaat komen.   “Het is prachtig om te zien wat er in ...  > lees hier verder >  http://www.dewerkmarkt.nl/klijnsma-hamert-op-het-belang-van-regionale-samenw

Klijnsma hamert op het belang van regionale samenwerking bij landelijke ‘aftrap’ Participatiewet "Als ik zie hoe iedereen met elkaar spoort, dan wordt ik daar wel optimistisch van." 20 dagen voor de start van de ParticipatieWet op 1 januari 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma er nog steeds moed op dat het goed gaat komen. “Het is prachtig om te zien wat er in ... > lees hier verder > http://www.dewerkmarkt.nl/klijnsma-hamert-op-het-belang-van-regionale-samenw

Leven van een moeder met de Participatiewet

Leven van een moeder met de Participatiewet

De Participatiewet in de praktijk: werkt het? - slotdebat 23 nov  ---  Filmhuis LUX Nijmegen en Driestroom hebben de afgelopen maanden een aantal programma’s georganiseerd over de Participatiewet. Tijdens deze programma’s werden er antwoorden gezocht op alle vragen rondom de Participatiewet die vanaf januari 2015 in werking is. Maandag 23 november kijken ze terug met de volgende gasten: 	Job Cohen, voorzitter Cedris Als voorzitter van ...  > lees hier verder >  ht

De Participatiewet in de praktijk: werkt het? - slotdebat 23 nov --- Filmhuis LUX Nijmegen en Driestroom hebben de afgelopen maanden een aantal programma’s georganiseerd over de Participatiewet. Tijdens deze programma’s werden er antwoorden gezocht op alle vragen rondom de Participatiewet die vanaf januari 2015 in werking is. Maandag 23 november kijken ze terug met de volgende gasten: Job Cohen, voorzitter Cedris Als voorzitter van ... > lees hier verder > ht

Pinterest
Search