Verken deze ideeën en meer!

USUK, APH America, APH England

USUK, APH America, APH England

Hetalia - US/UK

Hetalia - US/UK

This is so cute. I still don't ship them, but i have to admit the cuteness. <-- I ship these two more than anything <3

This is so cute. I still don't ship them, but i have to admit the cuteness. <-- I ship these two more than anything <3

Tags: Anime, Axis Powers: Hetalia, Germany, Denmark, Sweden, Finland, Norway

Tags: Anime, Axis Powers: Hetalia, Germany, Denmark, Sweden, Finland, Norway

FACE Family :) what you don't see Canada? He's right behind England!

FACE Family :) what you don't see Canada? He's right behind England!

Hetalia (ヘタリア) - Russia & Ukraine

Hetalia (ヘタリア) - Russia & Ukraine

#wattpad #fanfiction Disclaimer: nhân vật thuộc về Hima-papa. Rating: T+ Cagetory: Humour, hint SA,... Summary: Vì America mà các quốc gia khi không lại mất chỗ ở, đành tay xách nách mang sang ở nhờ nhà Spain. Cậu chủ nhà đau khổ cho lũ ấy vào mà không biết, nhà mình sắp trở thành trận địa, à nhầm, bình địa.

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ... - Chap 8

#wattpad #fanfiction Disclaimer: nhân vật thuộc về Hima-papa. Rating: T+ Cagetory: Humour, hint SA,... Summary: Vì America mà các quốc gia khi không lại mất chỗ ở, đành tay xách nách mang sang ở nhờ nhà Spain. Cậu chủ nhà đau khổ cho lũ ấy vào mà không biết, nhà mình sắp trở thành trận địa, à nhầm, bình địa.

Hetalia Cardverse UsUk

Hetalia Cardverse UsUk

APH Canada, America : Frozen crossover

APH Canada, America : Frozen crossover

America and England - Hetalia

America and England - Hetalia

Pinterest
Zoeken