Verken deze ideeën en meer!

در سال های اخیر با اختصاصی کردن واگن زنان، مشکلات آزار جنسی کاهش پیدا کرده است اما این راه‌حل می‌تواند باشد؟   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

در سال های اخیر با اختصاصی کردن واگن زنان، مشکلات آزار جنسی کاهش پیدا کرده است اما این راه‌حل می‌تواند باشد؟ Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

چند تن از نمایندگان احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با این قانون مخالف‌اند و می‌خواهند به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

چند تن از نمایندگان احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با این قانون مخالف‌اند و می‌خواهند به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

عاملان تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده به چهار سال زندان و یک‌هزار ضربه شلاق محکوم شده‌اند.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

عاملان تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده به چهار سال زندان و یک‌هزار ضربه شلاق محکوم شده‌اند. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

بازار ازدواج در شانگهای، جایی که دخترها و پسرها به هم وصل می‌شوند.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

بازار ازدواج در شانگهای، جایی که دخترها و پسرها به هم وصل می‌شوند. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

مجریان و خبرنگاران زن فاش کردند که در مقابل ارضای جنسی، به آن‌ها وعده‌ی ترفیع داده شده بود و درغیراین‌صورت..   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

مجریان و خبرنگاران زن فاش کردند که در مقابل ارضای جنسی، به آن‌ها وعده‌ی ترفیع داده شده بود و درغیراین‌صورت.. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

احساس آن‌ها در شنیدن خبر اما یک‌سان بود، همگی حس کردند رؤیاهای‌شان نابود شده است.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

احساس آن‌ها در شنیدن خبر اما یک‌سان بود، همگی حس کردند رؤیاهای‌شان نابود شده است. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

کارشناسان: تقاضا برای خرید خدمات جنسی باعث وجود تن‌فروشی و تجارت انسان است   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

کارشناسان: تقاضا برای خرید خدمات جنسی باعث وجود تن‌فروشی و تجارت انسان است Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

بنابراین گزارش، پنج‌شنبه‌شب معاون سیاسی وزیر کشور در جمع متحصنان حاضر شده اما خواسته متحصنان، عزل استاندار است.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

بنابراین گزارش، پنج‌شنبه‌شب معاون سیاسی وزیر کشور در جمع متحصنان حاضر شده اما خواسته متحصنان، عزل استاندار است. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

براساس قوانین اردن مقاربت جنسی با دختری که بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال باشد تجاوز محسوب می‌شود.   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

براساس قوانین اردن مقاربت جنسی با دختری که بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال باشد تجاوز محسوب می‌شود. Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در چهار استان ایران انجام می‌شود   Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

ناقص‌سازی اندام جنسی زنان در چهار استان ایران انجام می‌شود Source: کارگاه خبر ژوپی‌آ

Pinterest
Zoek