Verken deze ideeën en meer!

blogfiles.naver.net MjAxNzAyMjZfMjM4 MDAxNDg4MDc2NTk4MDM1.9p83YIJZecRRxV1xQ9AnpxZIEcHwQ8gSxl5_Pr0ijEEg.yWgRFsFZVZT3bGFT51GDKIv1X77w-PS-Zso9Hf2n0zog.JPEG.z006 %EA%B0%80%EC%9E%90%EC%94%A8-%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B8.jpg

blogfiles.naver.net MjAxNzAyMjZfMjM4 MDAxNDg4MDc2NTk4MDM1.9p83YIJZecRRxV1xQ9AnpxZIEcHwQ8gSxl5_Pr0ijEEg.yWgRFsFZVZT3bGFT51GDKIv1X77w-PS-Zso9Hf2n0zog.JPEG.z006 %EA%B0%80%EC%9E%90%EC%94%A8-%EB%A6%AC%ED%8C%8C%EC%9D%B8.jpg

10년 만에 완성! 1-2개월 더 버티믄 11년 찍는건데 아꿉!증거링크 ㅋ~~ 내가봐도 징한넘, 나란넘http://blo...

10년 만에 완성! 1-2개월 더 버티믄 11년 찍는건데 아꿉!증거링크 ㅋ~~ 내가봐도 징한넘, 나란넘http://blo...

barzam[overtune] http://blog.naver.com/z006/220843624461

barzam[overtune] http://blog.naver.com/z006/220843624461

guncannon-mass

guncannon-mass

gundam gp02 refine

gundam gp02 refine

bolinoak-sammahn refine

bolinoak-sammahn refine

z.jpg

z.jpg

The MSZ-006 Zeta Gundam (Wave Shooter Equipment Type) is a variant of the MSZ-006 Zeta Gundam featured in the 1/144 HG MSZ-006 Zeta Gundam model kit instruction manual.

The MSZ-006 Zeta Gundam (Wave Shooter Equipment Type) is a variant of the MSZ-006 Zeta Gundam featured in the 1/144 HG MSZ-006 Zeta Gundam model kit instruction manual.

Pinterest
Zoeken