a young man wearing headphones in front of a microphone with the words welcome to dean
Save
thethao.vn

NS RedForce ký hợp đồng với cựu HLV của Saigon Jokers

Sự thay đổi đầu tiên của NS RedForce sau LCK mùa Xuân 2022 là ở vị trí HLV trưởng, khi đội ký hợp đồng với Heo “Irean” Yeong-cheol để thay thế Bae “sBs” Ji-hun.

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.