Vidal Sassoon Demi-Monde collection...gorgeous! Crop Tops, Classic, Fashion, Vidal Sassoon, Vidal, Demi, Gorgeous, Women, Collection