Rita Klapwijk

Rita Klapwijk

Laat het Uw liefde zijn, Heer Jezus, die mij doet openbloeien als een roos, die zich door licht en warmte opricht en haar blaadjes openvouwt.