robbievdheijden

robbievdheijden

robbievdheijden
More ideas from robbievdheijden
Op 18 maart 1677 werd de gesneuvelde admiraal begraven onder de plaats van het vroegere altaar in de Nederlands Hervormde Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Amsterdamse hoogleraar Petrus Francius droeg bij die gelegenheid een Latijns afscheidsgedicht van bijna duizend hexameters voor. Het in 1681 voltooide praalgraf, ontworpen en gemaakt door de Haagse beeldhouwer Rombout Verhulst, is te bezichtigen in de Nieuwe Kerk.

Op 18 maart 1677 werd de gesneuvelde admiraal begraven onder de plaats van het vroegere altaar in de Nederlands Hervormde Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Amsterdamse hoogleraar Petrus Francius droeg bij die gelegenheid een Latijns afscheidsgedicht van bijna duizend hexameters voor. Het in 1681 voltooide praalgraf, ontworpen en gemaakt door de Haagse beeldhouwer Rombout Verhulst, is te bezichtigen in de Nieuwe Kerk.

In 1676 vocht hij op 8 januari bij de onbesliste Slag bij Stromboli om Napels te verdedigen tegen de Franse vloot onder bevel van admiraal Duquesne.Op 22 april 1676 kwam het tot een 2de confrontatie met Duquesne, in de Slag bij Agosta.Ook dit was een onbesliste slag, waarbij aan beide zijden enkele honderden doden vielen, maar met een  voordeel voor de Fransen. De Ruyter door een kanonskogel geraakt aan zijn rechterbeen dat verbrijzeld werd.Een week later overleed hij aan de gevolgen…

In 1676 vocht hij op 8 januari bij de onbesliste Slag bij Stromboli om Napels te verdedigen tegen de Franse vloot onder bevel van admiraal Duquesne.Op 22 april 1676 kwam het tot een 2de confrontatie met Duquesne, in de Slag bij Agosta.Ook dit was een onbesliste slag, waarbij aan beide zijden enkele honderden doden vielen, maar met een voordeel voor de Fransen. De Ruyter door een kanonskogel geraakt aan zijn rechterbeen dat verbrijzeld werd.Een week later overleed hij aan de gevolgen…

In april 1672 vielen Frankrijk en Engeland de Republiek aan, het begin van de Hollandse Oorlog.Al snel werd de toestand op het land kritiek zodat 1672 de Nederlandse geschiedenis in zou gaan als het Rampjaar.De Ruyter lukte het om het initiatief te nemen in de strijd. In de Slag bij Solebay viel hij aan op 7 juni 1672 de  Engels-Franse vloot toen die zich op de Engelse oostkust bevoorraadde en bracht zulke grote schade toe dat plannen om op de Zeeuwse kust, om daar engelse troepen neer te…

In april 1672 vielen Frankrijk en Engeland de Republiek aan, het begin van de Hollandse Oorlog.Al snel werd de toestand op het land kritiek zodat 1672 de Nederlandse geschiedenis in zou gaan als het Rampjaar.De Ruyter lukte het om het initiatief te nemen in de strijd. In de Slag bij Solebay viel hij aan op 7 juni 1672 de Engels-Franse vloot toen die zich op de Engelse oostkust bevoorraadde en bracht zulke grote schade toe dat plannen om op de Zeeuwse kust, om daar engelse troepen neer te…

In de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665 had de Nederlandse vloot een zeer zware nederlaag geleden, waarbij Jacob van Wassenaer Obdam, de opperbevelhebber van de marine, was gesneuveld.Er was een nieuwe Bevelhebber van 's-Landts Vloot nodig. Al op 11 augustus werd De Ruyter als bevelhebber gekozen

In de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665 had de Nederlandse vloot een zeer zware nederlaag geleden, waarbij Jacob van Wassenaer Obdam, de opperbevelhebber van de marine, was gesneuveld.Er was een nieuwe Bevelhebber van 's-Landts Vloot nodig. Al op 11 augustus werd De Ruyter als bevelhebber gekozen

Na de oorlog moest er een opvolger benoemd worden voor Maarten Tromp.Van De Ruyter was bekend dat hij in deze zaak een politiek neutrale positie innam. Raadpensionaris Johan de Witt oefende daarom grote druk op De Ruyter uit om bevelhebber te worden, maar deze weigerde. Hij schuwde vermoedelijk de politieke verwikkelingen maar wilde ook oudere en hoger in rang staande admiraals, zoals Jan Evertsen en Witte de With, niet passeren. De Ruyter bleef echter in dienst bij de marine: op 2 maart…

Na de oorlog moest er een opvolger benoemd worden voor Maarten Tromp.Van De Ruyter was bekend dat hij in deze zaak een politiek neutrale positie innam. Raadpensionaris Johan de Witt oefende daarom grote druk op De Ruyter uit om bevelhebber te worden, maar deze weigerde. Hij schuwde vermoedelijk de politieke verwikkelingen maar wilde ook oudere en hoger in rang staande admiraals, zoals Jan Evertsen en Witte de With, niet passeren. De Ruyter bleef echter in dienst bij de marine: op 2 maart…

Op 23 april 1637 zeilde De Ruyter uit als kapitein van een directieschip: een particuliere oorlogsbodem van de Vlissingse reders Lampsins

Op 23 april 1637 zeilde De Ruyter uit als kapitein van een directieschip: een particuliere oorlogsbodem van de Vlissingse reders Lampsins

Al op vijftienjarige leeftijd had De Ruyter zich opgewerkt tot schipper, de hoogste onderofficiersrang op een schip.

Al op vijftienjarige leeftijd had De Ruyter zich opgewerkt tot schipper, de hoogste onderofficiersrang op een schip.

Michiel ging voor het 1ste de zee op als hoogbootsmansjongen, hij was toen 11

Cabin boy - Wikipedia, the free encyclopedia

Michiel werd geboren op 24 maart 1607 in Vlissingen. Hij was een gewone burger

Michiel werd geboren op 24 maart 1607 in Vlissingen. Hij was een gewone burger