‘Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭13:2‬ ‭HTB

‘Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭13:2‬ ‭HTB

Een hele GOEDEMORGEN en GODS RIJKE ZEGEN toegewenst. Hele fijne zondag en ook een goede week voor jou.

Write a letter to your future self Hide it somewhere you may forget – an old book, photo album, pocket of a rain coat. It will be a welcome surprise when you discover it years from now!

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭11:1‬ ‭HTB

We were made for intimate spiritual communion with God. The only thing that really satisfies the desire of our raging hearts is the taste of eternity deposited within us.

23 Dan zal God u zegenen met regen in de zaaitijd, met overvloedige oogsten en mals grasland voor uw vee. (‭Jesaja‬ ‭30‬:‭23‬ HTB)

He was the most beautiful thing in the world when he smiled.

‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭11:6‬ ‭HTB‬‬

We were made for intimate spiritual communion with God. The only thing that really satisfies the desire of our raging hearts is the taste of eternity deposited within us.

‘Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭13:2‬ ‭HTB‬‬

Write a letter to your future self Hide it somewhere you may forget – an old book, photo album, pocket of a rain coat. It will be a welcome surprise when you discover it years from now!

‘God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.’ ‭‭Efeziërs‬ ‭2:10‬ ‭HTB‬‬

"Friends are like walls. Sometimes you lean on them, and sometimes it's enough just to know they are there.

Hee Tine, speciaal voor jou deze tekst: ‘Wees niet bang, want de Here zal voor u uit gaan en steeds bij u zijn. Hij zal niet falen, noch u in de steek laten.’’ ‭‭Deuteronomium‬ ‭31:8‬ ‭HTB

Write a letter to your future self Hide it somewhere you may forget – an old book, photo album, pocket of a rain coat. It will be a welcome surprise when you discover it years from now!

Pinterest
Search