Sacha Verweij
More ideas from Sacha
Zonnestraling word door enorme spiegels naar een toren gekaatst. In die toren zit een grote tank met water dat zonnestraling verwarmd. Het water word omgezet in stoom. Verder werkt de zonnecentrale hetzelfde als met gas en steenkool.

Zonnestraling word door enorme spiegels naar een toren gekaatst. In die toren zit een grote tank met water dat zonnestraling verwarmd. Het water word omgezet in stoom. Verder werkt de zonnecentrale hetzelfde als met gas en steenkool.

Goede isolatie gaat het ontsnappen van warmte tegen en bespaart dus energie. Nieuwbouwhuizen worden steeds beter geïsoleerd. Bij een nieuw huis word dubbelglas verplicht. Ook worden muren,daken en vloeren geïsoleerd.

Goede isolatie gaat het ontsnappen van warmte tegen en bespaart dus energie. Nieuwbouwhuizen worden steeds beter geïsoleerd. Bij een nieuw huis word dubbelglas verplicht. Ook worden muren,daken en vloeren geïsoleerd.

De productie van ons voedsel kost erg veel energie. De fabrieken voor kunstmest gebruiken veel fossiele brandstoffen. Minder vlees eten is een goede manier om energie te besparen, omdat de productie van vlees ongeveer zes keer zo veel energie kost dan vergelijkbare producten. dan zullen er ook meteen minder broeikas gassen in de lucht komen, want de mest van het vee brengt methaangas in de lucht.

De productie van ons voedsel kost erg veel energie. De fabrieken voor kunstmest gebruiken veel fossiele brandstoffen. Minder vlees eten is een goede manier om energie te besparen, omdat de productie van vlees ongeveer zes keer zo veel energie kost dan vergelijkbare producten. dan zullen er ook meteen minder broeikas gassen in de lucht komen, want de mest van het vee brengt methaangas in de lucht.

We willen wereldwijd duurzame energie gaan gebruiken. Daarvoor kan je naar 3 dingen kijken 1. zoveel mogelijk overschakelen op duurzame energie bronnen. Bijvoorbeeld: zonne-energie of windmolens 2. slimme apparaten gebruiken, die weinig energie nodig hebben. Bijvoorbeeld:slimme thermostaten, waardoor je minder energie verlies lijdt. 3. Geen energie verliezen. Bijvoorbeeld: geen ramen openzetten als de verwarming aanstaat, of niet de lampen in je huis aanlaten als je niet thuis bent.

Green planet earth with solar energy batteries installed on it

Mensen en dieren ademen zuurstof in en koolstofdioxide uit. Planten hebben juist koolstofdioxide nodig en produceren zuurstof. De atmosfeer van de aarde werkt als een soort isolatie mantel voor de aarde. Dit natuurlijke broeikas effect word veroorzaakt door broeikasgassen. De belangrijkste broeikasgassen zijn: koolstofdioxide, methaan en waterdamp.

Mensen en dieren ademen zuurstof in en koolstofdioxide uit. Planten hebben juist koolstofdioxide nodig en produceren zuurstof. De atmosfeer van de aarde werkt als een soort isolatie mantel voor de aarde. Dit natuurlijke broeikas effect word veroorzaakt door broeikasgassen. De belangrijkste broeikasgassen zijn: koolstofdioxide, methaan en waterdamp.

Bij lagere temperaturen veranderen veel gassen in vloeistoffen en vloeistoffen stollen. Er veranderen ook veel materiaaleigenschappen. Rubber wordt bijvoorbeeld hard als glas en kan versplinteren. Rond het absolute nulpunt kunnen metalen geen warmte meer produceren, wanneer er een elektrische stroom doorgaat.

This is an example of texture. It is an example of texture because even though we cannot feel the tire we know from expirience what is feels like and we can picture it. We can also see also see the ridges and design. Which shows woven like a basket.

Nederland heeft met andere landen de afspraak om duurzame energie te gaan gebruiken. Wat is duurzame energie? De zon is een goed voorbeeld. De zon is namelijk is niet schadelijk en raakt niet op. Fossiele brandstoffen zijn juist niet duurzaam. De bronnen raken langzaam op en zijn schadelijk.

World& top polluters skip United Nations& climate summit. Image: File photo shows a street lamp in front of Datong& second coal-fired power plant at night on the outskirts of Datong, Shanxi province

Bijna alle stoffen zetten uit bij een temperatuurstijging. Ze krimpen als de temperatuur daalt. Als een spoorlijn gelegd wordt moeten architecten en ontwerpers daar rekening mee houden.

Bijna alle stoffen zetten uit bij een temperatuurstijging. Ze krimpen als de temperatuur daalt. Als een spoorlijn gelegd wordt moeten architecten en ontwerpers daar rekening mee houden.

Ook gassen zetten uit en krimpen bij een temperatuurstijging of -daling. Op het plaatje zie je een gasthermometer. Als de lucht uitzet in de fles wordt de vloeistof in de buis omhoog gedrukt.

homemade bottle thermometer - equal parts rubbing alcohol, water, few drops of food coloring, clear straw and play dough; put in different temperatures and watch the liquid rise and fall

Bijna overal ter wereld gebruikt men de temperatuurschaal van Celsius. De schaal is vastgelegd door twee vaste punten. Punt 1: smeltend ijs is nul graden. Punt 2: kokend water is 100 graden. De schaal van kelvin begint bij het absolute nulpunt. 0 graden is is dan 273 k en kokend water heeft een temperatuur van 373 k.

A comparative scale of the Fahrenheit and Celsius (centigrade), and Kelvin temperature scales, useful for gardeners and farmers