صفیرسبز

صفیرسبز

pejhvakngo.ir/safiiresabz
Iran Tehran / جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری
صفیرسبز
More ideas from صفیرسبز
میتوانیم با کاغذ مدرسه بسازیم.....

میتوانیم با کاغذ مدرسه بسازیم.....

وضعیت نگران کننده ی درختان چنار خیابان ولیعصر تهران

وضعیت نگران کننده ی درختان چنار خیابان ولیعصر تهران

زمین کروی نیست بلکه تخت است.  بعضی باور دارند زمین کروی شکل نیست بلکه تخت است_صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683_  https://t.me/safiiresabz

زمین کروی نیست بلکه تخت است. بعضی باور دارند زمین کروی شکل نیست بلکه تخت است_صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683_ https://t.me/safiiresabz

ساخت صندلی با 10 بطری پلاستیکی_Build a chair with 10 plastic bottles

ساخت صندلی با 10 بطری پلاستیکی_Build a chair with 10 plastic bottles

نفس های آخر تونل سد دوم کوهرنگ

نفس های آخر تونل سد دوم کوهرنگ

"انسانیت یعنی کمک این مرد به یک مادر

"انسانیت یعنی کمک این مرد به یک مادر

دیرین دیرین_این قسمت : #وی_لوک_هلمز

دیرین دیرین_این قسمت : #وی_لوک_هلمز

حاصل یک سال زحمت کشاورزان ارومیه

حاصل یک سال زحمت کشاورزان ارومیه

حاصل یک سال زحمت کشاورزان ارومیه

حاصل یک سال زحمت کشاورزان ارومیه

ساحل خلیج فارس و بچه كوسه هاي دم بريده كه در ساحل کنگان - بوشهر- رها شده...

ساحل خلیج فارس و بچه كوسه هاي دم بريده كه در ساحل کنگان - بوشهر- رها شده...

نمای هوایی از سومین روز فوران آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید  صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683

نمای هوایی از سومین روز فوران آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683

کلاهبرداری پمپ بنزین های مشهد با مخلوط کردن آب

کلاهبرداری پمپ بنزین های مشهد با مخلوط کردن آب

روند نابودي درياچه اروميه طي سال هاي ١٩٨٤ تا ٢٠١٦

روند نابودي درياچه اروميه طي سال هاي ١٩٨٤ تا ٢٠١٦

دیرین دیرین_همسایه های خطرناک

دیرین دیرین_همسایه های خطرناک

دیرین دیرین این قسمت زشت‌ ترین کار

دیرین دیرین این قسمت زشت‌ ترین کار

فیلم کوتاه با موضوع احترام به حقوق  محیط زیست

فیلم کوتاه با موضوع احترام به حقوق محیط زیست