LIED 'Hoe Mooi', het anti-pestlied van Yeti

LIED 'Hoe Mooi', het anti-pestlied van Yeti

Hoe Mooi - leer het dansje

Hoe Mooi - leer het dansje

Lied tegen pesten / Anti-pestlied - YouTube

Lied tegen pesten / Anti-pestlied - YouTube

BOEKENTIP Pesten op school ... is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

BOEKENTIP Pesten op school ... is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

LESMATERIAAL bij het boek Off Line - De lessen zijn bedoeld voor de brugklas. Het is de bedoeling dat de leerlingen zich verdiepen in het boek, het thema en daarover in groepjes praten. Vanwege het zware thema en omdat veel leerlingen dagelijks te maken (kunnen) hebben met pesten, is het sterk aan te raden om als docent dit boek eerst ook zelf in zijn geheel te lezen.     Jiska is een heel gewoon meisje van 13. Maar Jiska wordt gepest, krijgt gemene sms'jes en nog veel meer....

Off line - Caja Cazemier Boek over pesten

INFO Iedereen anders, iedereen gelijk! Informatieve site met anti-pestlied van yeti.be

INFO Iedereen anders, iedereen gelijk! Informatieve site met anti-pestlied van yeti.be

ANTIPESTPROGRAMMA KiVa-programma - schoolbreed, preventief, universeel antipestprogramma

KiVa school - Stop pesten op school!

OVERHEID / BELEID Wat doet een school tegen pesten en cyberpesten? Scholen moeten een veiligheidsplan en een pestprotocol hebben. Hierin staat hoe zij pesten tegengaan en aanpakken. Als ouder kunt u het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media).

OVERHEID / BELEID Wat doet een school tegen pesten en cyberpesten? Scholen moeten een veiligheidsplan en een pestprotocol hebben. Hierin staat hoe zij pesten tegengaan en aanpakken. Als ouder kunt u het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media).

Onderzoek naar 61 anti-pest programma's/ methoden

Leeswijzer mei: onderzoeken over privacy, internetgedrag en meer

LESMATERIAAL  - iRespect - internetlessen

Tips en lessen over respect op internet.i-respect.

ARTIKEL: Tijdschrift De Psycholoog - NIP - Nederlands Instituut van Psychologen - "CYBERPESTEN een nieuwe vorm van treiteren?"

ARTIKEL: Tijdschrift De Psycholoog - NIP - Nederlands Instituut van Psychologen - "CYBERPESTEN een nieuwe vorm van treiteren?"

BOEKENTIP - Pesten is Laf! Cyberpesten is Laffer!! Praktisch boek met interviews, informatie en links naar meer lezen

BOEKENTIP - Pesten is Laf! Cyberpesten is Laffer!! Praktisch boek met interviews, informatie en links naar meer lezen

Berthold geeft antwoord: hoe kan ik pesten omdenken? - Omdenken

Berthold geeft antwoord: hoe kan ik pesten omdenken? - Omdenken

ONDERZOEK Codenaam Future - Bangalijsten, dreigtweets en cyberstalking, pesten lijkt vooral online voor te komen. Maar is dat zo? In het kader van de Dag Tegen Pesten ondervroeg Codename Future ruim 2600 leerlngen van het vmbo, havo en vwo naar hun online pestgedrag: in welke mate maken leerlingen elkaar zwart via social media? En wat blijkt: het 'ouderwetse' pesten blijft populairder dan cyberpesten. http://codenamefuture.nl/

Slachtoffer van pesten of stalking?

ANTIPESTPROGRAMMA/ -METHODIEK M5 interessante methodiek meld pesten, veilig (school)klimaat.

ANTIPESTPROGRAMMA/ -METHODIEK M5 interessante methodiek meld pesten, veilig (school)klimaat.

Pinterest
Search