Saeed Shahriyari

Saeed Shahriyari

Iran, Tehran / RESUME ‘Moamaye Shah’ TV series, VFX Compositor 2016 ‘Kimiya’ TV series, VFX Compositor 2015 ‘Tanhayi Leila’ TV series, VFX Compositor 2015 ‘RahaE’ TV series, V