More ideas from Snijer150
Boezemgemaal nu heet het koning Willem- Alexander gemaal

Boezemgemaal nu heet het koning Willem- Alexander gemaal

Weg geslagen kuststrook tijdens de februari storm 1953

Weg geslagen kuststrook tijdens de februari storm 1953

Katwijk

Katwijk

Bomschuiten op strand voor de kerk

Bomschuiten op strand voor de kerk

26 januari 1954 in katwijk zijn vanmiddag duizenden ruiten van woningen gesprongen doordat een grote zeemijn tot ontploffing werd gebracht.de mijn lag zwaar verankerd buiten de uit watering op het strand maar was tengevolgen van de lage waterstand bloot komen te liggen.de bevolking was wel van te voren gewaarschuwd de ramen open te zetten,maar velen meende te kunnen volstaan met het openschuiven van de vensters aan de voor gevel.

26 januari 1954 in katwijk zijn vanmiddag duizenden ruiten van woningen gesprongen doordat een grote zeemijn tot ontploffing werd gebracht.de mijn lag zwaar verankerd buiten de uit watering op het strand maar was tengevolgen van de lage waterstand bloot komen te liggen.de bevolking was wel van te voren gewaarschuwd de ramen open te zetten,maar velen meende te kunnen volstaan met het openschuiven van de vensters aan de voor gevel.