Doorstroom mbo hbo arbeidsmarkt

mbo studenten stromen uit naar de arbeidsmarkt. De N4 studenten kunnen ook doorstromen naar het hbo.
102 Pins18 Followers
The Second Machine Age - Karst Dollekamp 7 okt 2014 Ziet alleen Asscher banen verdwijnen door automatisering? De media staan er de laatste dagen bol van; er gaan in de naaste toekomst veel banen in de middenlaag verdwijnen a.g.v. de inzet van automatisering en robots. In het boek  The Second Machine Age wordt heel helder uitgelegd waarom technologische innovaties nu versneld ingevoerd gaan worden en wat dat voor gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Er zal altijd vraag blijven naar vakmensen.

The second machine age : work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee

ROA evalueert School ex 2.0-programma 17-06-2014 - Het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft het vorig jaar gestarte School ex 2.0-programma geëvalueerd. Titel: de rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het mbo' heeft de minister van OCW met lovende woorden ontvangen. "Deze evaluatie laat zien dat de gesprekken zinvol zijn en dat mbo-studenten daadwerkelijk profijt hebben als ze op weg worden geholpen om een juiste opleidingskeuze te maken.”

ROA evalueert School ex 2.0-programma 17-06-2014 - Het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft het vorig jaar gestarte School ex 2.0-programma geëvalueerd. Titel: de rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het mbo' heeft de minister van OCW met lovende woorden ontvangen. "Deze evaluatie laat zien dat de gesprekken zinvol zijn en dat mbo-studenten daadwerkelijk profijt hebben als ze op weg worden geholpen om een juiste opleidingskeuze te maken.”

Vrije studiekeuze van zevenduizend mbo’ers inperken lijkt niet nodig. Hogescholen onderschatten de prestaties van mbo’ers. Ze willen ruim zevenduizend mbo’ers de toegang ontzeggen tot de opleiding van hun eerste keuze. Maar nieuwe cijfers verklaren waarom minister Bussemaker daar niet in meegaat. © HOP. Bron: ministerie van OCW.

Vrije studiekeuze van zevenduizend mbo’ers inperken lijkt niet nodig. Hogescholen onderschatten de prestaties van mbo’ers. Ze willen ruim zevenduizend mbo’ers de toegang ontzeggen tot de opleiding van hun eerste keuze. Maar nieuwe cijfers verklaren waarom minister Bussemaker daar niet in meegaat. © HOP. Bron: ministerie van OCW.

‘Pabo’ers van mbo tasten onderwijskwaliteit aan’ Pabo’s moeten mbo’ers kunnen weigeren. Dat stelt de Vereniging Hogescholen. Voorzitter Jan van Zijl (MBO Raad) vindt dit ‘te kort door de bocht’. De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat volgens de Vereniging ten koste van de onderwijskwaliteit. ‘Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo’er eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo

‘Pabo’ers van mbo tasten onderwijskwaliteit aan’ Pabo’s moeten mbo’ers kunnen weigeren. Dat stelt de Vereniging Hogescholen. Voorzitter Jan van Zijl (MBO Raad) vindt dit ‘te kort door de bocht’. De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat volgens de Vereniging ten koste van de onderwijskwaliteit. ‘Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo’er eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo

Toch is het voor bepaalde groepen lastig om door te stromen naar het hoger onderwijs. Er komt extra aandacht voor doorstroom van vmbo naar havo, maar ook van mbo naar hbo.  LOB vervult een essentiële rol in de verbetering van de doorstroom naar hoger onderwijs. De vraag is hoe we voor een betere doorstroom in de beroepskolom kunnen zorgen en hoe we de nieuwe mogelijkheden kunnen benutten. Ook liggen er uitdagingen voor het realiseren van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Toch is het voor bepaalde groepen lastig om door te stromen naar het hoger onderwijs. Er komt extra aandacht voor doorstroom van vmbo naar havo, maar ook van mbo naar hbo. LOB vervult een essentiële rol in de verbetering van de doorstroom naar hoger onderwijs. De vraag is hoe we voor een betere doorstroom in de beroepskolom kunnen zorgen en hoe we de nieuwe mogelijkheden kunnen benutten. Ook liggen er uitdagingen voor het realiseren van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Vier mbo-instellingen gaan zich inspannen voor starters op de arbeidsmarkt 16 oktober 2014  Vier mbo-instellingen die aanvankelijk dreigden een deel van hun bekostiging te moeten terugbetalen gaan in plaats daarvan onbekostigd extra onderwijsinspanningen leveren aan starters op de arbeidsmarkt.  Hiermee is een daadwerkelijke terugvordering van een deel van de bekostiging van de baan.

Vier mbo-instellingen gaan zich inspannen voor starters op de arbeidsmarkt 16 oktober 2014 Vier mbo-instellingen die aanvankelijk dreigden een deel van hun bekostiging te moeten terugbetalen gaan in plaats daarvan onbekostigd extra onderwijsinspanningen leveren aan starters op de arbeidsmarkt. Hiermee is een daadwerkelijke terugvordering van een deel van de bekostiging van de baan.

Werk mbo'er verdwijnt niet. 15 oktober 2014  OPINIE - Michaël van Straalen is voorzitter van MKB-Nederland. Volgens prof. Jouke van Wijk zullen 500.000 banen voor mbo'ers N2 en N3 voorgoed verdwijnen. Nu steeds meer media dit bericht overnemen en fabels als feiten dreigen te worden gezien, voelen we ons als georganiseerd bedrijfsleven genoodzaakt te reageren. Het is onjuist dat de arbeidsmarkt voor gediplomeerden op N2 en N3 zou verdwijnen en een 'werkloze generatie' zou ontstaan.

Werk mbo'er verdwijnt niet. 15 oktober 2014 OPINIE - Michaël van Straalen is voorzitter van MKB-Nederland. Volgens prof. Jouke van Wijk zullen 500.000 banen voor mbo'ers N2 en N3 voorgoed verdwijnen. Nu steeds meer media dit bericht overnemen en fabels als feiten dreigen te worden gezien, voelen we ons als georganiseerd bedrijfsleven genoodzaakt te reageren. Het is onjuist dat de arbeidsmarkt voor gediplomeerden op N2 en N3 zou verdwijnen en een 'werkloze generatie' zou ontstaan.

€ 75.000,- voor Make it maandag 6 oktober 2014  Zwolle - Travers Welzijn krijgt opnieuw een bijdrage van € 75.000,- van het Oranje Fonds voor het project Make it! Hiermee kan ook in 2014 en 2015 een sterke impuls worden gegeven aan een goede startpositie van jongeren in Zwolle en omgeving. Make it! ondersteunt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt actief bij het behalen van onderwijskwalificaties op tenminste MBO-2 niveau en bij het vinden van werk.

€ 75.000,- voor Make it maandag 6 oktober 2014 Zwolle - Travers Welzijn krijgt opnieuw een bijdrage van € 75.000,- van het Oranje Fonds voor het project Make it! Hiermee kan ook in 2014 en 2015 een sterke impuls worden gegeven aan een goede startpositie van jongeren in Zwolle en omgeving. Make it! ondersteunt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt actief bij het behalen van onderwijskwalificaties op tenminste MBO-2 niveau en bij het vinden van werk.

22 oktober 2014 -  MBO is “geen eindstation, maar een opstap” voor twee derde van de N4 studenten. Jet Bussemaker zet hun lot centraal in haar HO-tour bij de HAN op 29 oktober. “Is het noodzakelijk selectiever te zijn?” En hoe kunnen de Centres of Expertise bijdragen aan Bildung, uitdaging en doorstroom? De doorstoom naar het HBO verdient meer aandacht. De minister wil hier veel verbetering zien, zeker nu de uitval van MBO’ers in het HBO “10 procentpunten hoger is dan onder havisten.”

22 oktober 2014 - MBO is “geen eindstation, maar een opstap” voor twee derde van de N4 studenten. Jet Bussemaker zet hun lot centraal in haar HO-tour bij de HAN op 29 oktober. “Is het noodzakelijk selectiever te zijn?” En hoe kunnen de Centres of Expertise bijdragen aan Bildung, uitdaging en doorstroom? De doorstoom naar het HBO verdient meer aandacht. De minister wil hier veel verbetering zien, zeker nu de uitval van MBO’ers in het HBO “10 procentpunten hoger is dan onder havisten.”

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst Jeugdplan  Foto ingezonden door Francisca de Jong GRONINGEN – De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst Jeugdplan Foto ingezonden door Francisca de Jong GRONINGEN – De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

42 miljoen naar innovatiever beroepsonderwijs De minister heeft bekend gemaakt welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie van het Regionaal investeringsfonds mbo. De bewindsvrouw kondigde het fonds aan als onderdeel van het Techniekpact. Het fonds moet 30 mbo’s, 300 bedrijven en regionale overheden stimuleren samen in/met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, voor een betere voorbereiding op de toekomstige praktijk

Home - Platform Bèta Techniek

3 september 2014 - “Ik heb fouten mogen maken en nieuwe kansen gekregen.” Die woorden van MBO’er Marvin Zwart heeft Mark Rutte op zich in laten werken. Hij opende het MBO-jaar met een vurig betoog voor inzet van bedrijven, docenten en jongeren zelf om hun beroepsonderwijs een blijvend succes te maken. De bekendste vmbo-leraar van het land legde een verbinding tussen de ‘Werdegang’ van Marvin en het beleid van zijn kabinet. “Marvin’s verhaal staat voor veel wat het kabinet belangrijk vindt.

3 september 2014 - “Ik heb fouten mogen maken en nieuwe kansen gekregen.” Die woorden van MBO’er Marvin Zwart heeft Mark Rutte op zich in laten werken. Hij opende het MBO-jaar met een vurig betoog voor inzet van bedrijven, docenten en jongeren zelf om hun beroepsonderwijs een blijvend succes te maken. De bekendste vmbo-leraar van het land legde een verbinding tussen de ‘Werdegang’ van Marvin en het beleid van zijn kabinet. “Marvin’s verhaal staat voor veel wat het kabinet belangrijk vindt.

Afgelopen maandagochtend gaf De Meander Gouda het startsein voor het Vakcollege: een vakopleiding die uniek is voor de regio Gouda.  Vanaf nu volgen leerlingen de Vakroute. Deze opleiding wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking met het mbo en werkgevers en is daarmee gericht op de arbeidsmarkt. Voorop staat: leren in de praktijk. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlening. De Meander biedt naast het Vakcollege ook de leerrichting MAVO.

Afgelopen maandagochtend gaf De Meander Gouda het startsein voor het Vakcollege: een vakopleiding die uniek is voor de regio Gouda. Vanaf nu volgen leerlingen de Vakroute. Deze opleiding wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking met het mbo en werkgevers en is daarmee gericht op de arbeidsmarkt. Voorop staat: leren in de praktijk. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlening. De Meander biedt naast het Vakcollege ook de leerrichting MAVO.

Elke jongere een diploma en daarmee dan ook daadwerkelijk aan de slag. Daarvoor starten gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg-/welzijnspartijen in Deventer het Schakelpunt. Zo willen zij gezamenlijk een integrale en effectieve sluitende aanpak voor jongeren realiseren.  Uitgangspunten voor het initiatief zijn: Iedere jongere een startkwalificatie of plek op de arbeidsmark, geen schooluitval, naadloze aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en geen jongeren in een uitkering.

Elke jongere een diploma en daarmee dan ook daadwerkelijk aan de slag. Daarvoor starten gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg-/welzijnspartijen in Deventer het Schakelpunt. Zo willen zij gezamenlijk een integrale en effectieve sluitende aanpak voor jongeren realiseren. Uitgangspunten voor het initiatief zijn: Iedere jongere een startkwalificatie of plek op de arbeidsmark, geen schooluitval, naadloze aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en geen jongeren in een uitkering.

23 september 2014 - “We verliezen kostbare tijd met pleisters plakken. Een experiment hier, een pilot daar. Deze patiënt is daarvoor te ziek.” VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil een MBO vol ambitie en de durf studenten uit te dagen. Maar “het is niet klaar voor de moderne arbeidsmarkt. Het MBO is gebaseerd op het opleiden richting één specifiek beroep. Het systeem gaat uit van één baan voor het leven.”

23 september 2014 - “We verliezen kostbare tijd met pleisters plakken. Een experiment hier, een pilot daar. Deze patiënt is daarvoor te ziek.” VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil een MBO vol ambitie en de durf studenten uit te dagen. Maar “het is niet klaar voor de moderne arbeidsmarkt. Het MBO is gebaseerd op het opleiden richting één specifiek beroep. Het systeem gaat uit van één baan voor het leven.”

Pinterest
Search