Ons leefgebied. In onze leefomgeving zijn twee belangrijke economische dragers ruim vertegenwoordigd: landbouw en de vrijetijdseconomie. Verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden moeten hand in hand gaan met behoud en versterking van ons landschap.

Ons leefgebied. In onze leefomgeving zijn twee belangrijke economische dragers ruim vertegenwoordigd: landbouw en de vrijetijdseconomie. Verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden moeten hand in hand gaan met behoud en versterking van ons landschap.

Alternatieve verdienmodellen. Verbreding in de landbouw, streekproducten.  Onderscheidend zijn in producten van ons eigen land.

Alternatieve verdienmodellen. Verbreding in de landbouw, streekproducten. Onderscheidend zijn in producten van ons eigen land.

Verkeersveiligheid verbeteren door knelpunten die er nog zijn aan te pakken.  Daarnaast door  educatie bewustzijn over verkeersveiligheid te creëren.

Verkeersveiligheid verbeteren door knelpunten die er nog zijn aan te pakken. Daarnaast door educatie bewustzijn over verkeersveiligheid te creëren.

Bestemmingsplan buitengebied herzien; samenleving van harte uitgenodigd mee te denken over dit plan. Wat wij allen willen bereiken leggen wij  planologisch vast in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan buitengebied herzien; samenleving van harte uitgenodigd mee te denken over dit plan. Wat wij allen willen bereiken leggen wij planologisch vast in het bestemmingsplan.

Recreatie & Toerisme. Mogelijkheden voor groei benutten. Op het gebied van vrijetijdseconomie liggen nog kansen. Denk aan hoogwaardige overnachtingen  & groepsaccomodatie.  Beleef Tubbergen!

Recreatie & Toerisme. Mogelijkheden voor groei benutten. Op het gebied van vrijetijdseconomie liggen nog kansen. Denk aan hoogwaardige overnachtingen & groepsaccomodatie. Beleef Tubbergen!

Economische ontwikkelingen. Betere economie en meer werkgelegenheid

contemporary shed church

VAB+ beleid. Nieuw ondernemen op het platteland. Meer bekendheid geven aan ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied. Samen nieuwe concepten bedenken in denktank.

VAB+ beleid. Nieuw ondernemen op het platteland. Meer bekendheid geven aan ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied. Samen nieuwe concepten bedenken in denktank.

Ruilverkaveling. Structuurverbetering landbouw. Goed boeren in kleinschalig landschap. Wij hebben een verbindende rol, wij stimuleren samenwerking met andere partners als CKO.

Ruilverkaveling. Structuurverbetering landbouw. Goed boeren in kleinschalig landschap. Wij hebben een verbindende rol, wij stimuleren samenwerking met andere partners als CKO.

Ons mooie landschap delen. Beleef Tubbergen!

Ons mooie landschap delen. Beleef Tubbergen!

Landbouw. De motor achter onze economie.

Landbouw. De motor achter onze economie.

Casco- en kapbeleid. Versoepeling regels, meer maatwerk leveren,  duurzame economische ontwikkelingen stimuleren.

Felling Axes and other Wood Axes: Part 2 – Safe Handling

Pinterest
Search