Economische kracht en werk

Onze focus ligt op het realiseren van maatschappelijke effecten op het terrein, van werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid. Het is onze ambitie om de economische positie van Tubbergen te versterken mbt MKB, detailhandel, de toeristische recreatieve sector en de landbouw. Wij verbinden, stimuleren en organiseren zodat wij samen met u komen tot inspirerende en innovatieve producten, bedrijfs concepten en plannen.
12 Pins2 Followers
Tubbergen: verblijven en ondernemen. We zetten in op een toename van het aantal gasten in de gemeente Tubbergen en versterking van toeristische beleving.

Tubbergen: verblijven en ondernemen. We zetten in op een toename van het aantal gasten in de gemeente Tubbergen en versterking van toeristische beleving.

Grensoverschrijdend. Wij willen de grensoverschrijdende samenwerking versterken en de potenties van onze prachtige ligging in het grensgebied benutten.

Grensoverschrijdend. Wij willen de grensoverschrijdende samenwerking versterken en de potenties van onze prachtige ligging in het grensgebied benutten.

Bevorderen arbeidsparticipatie. Wij gaan verbindingen leggen om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. De 3 O's onderzoeken samen de mogelijkheden om werkloosheid te bestrijden.

Bevorderen arbeidsparticipatie. Wij gaan verbindingen leggen om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. De 3 O's onderzoeken samen de mogelijkheden om werkloosheid te bestrijden.

Detailhandel. Concentratie en versterking detailhandel in grote kernen. Behoud en versterken grotere centra.  Actief tegengaan en verminderen van leegstand, denken aan andere invulling van gebouwen.  Samen met ondernemers komen tot uitvoeringsagenda en plan van aanpak.

Can You Sue after a Slip and Fall Accident at The Supermarket?

Innovatie. Innovatie is een speerpunt, wij staan open voor nieuwe ideeën en zetten daarbij in op de drie O's; onderwijs, ondernemers en overheid.

Innovatie. Innovatie is een speerpunt, wij staan open voor nieuwe ideeën en zetten daarbij in op de drie O's; onderwijs, ondernemers en overheid.

Onderwijs. Techniek op school. Inzetten op meer leerlingen die kiezen voor techniek.

Onderwijs. Techniek op school. Inzetten op meer leerlingen die kiezen voor techniek.

Vooruitkijken. Kansen zien en mogelijkheden benutten. Ogen open en naar de toekomst kijken.

Vooruitkijken. Kansen zien en mogelijkheden benutten. Ogen open en naar de toekomst kijken.

Midden- & kleinbedrijf. Proactief benaderen

Midden- & kleinbedrijf. Proactief benaderen

Broedplaats. De gemeente Tubbergen wil een broedplaats zijn voor de groei van werkgelegenheid.  Wij willen gebruik maken van het talent dat er is.

Broedplaats. De gemeente Tubbergen wil een broedplaats zijn voor de groei van werkgelegenheid. Wij willen gebruik maken van het talent dat er is.

Nieuwe concepten. Ruimte geven aan nieuwe en frisse ideeën, kansen zien en mogelijkheden benutten. Daarbij zorgen voor duurzaam evenwicht.

Some ideas I like to work on. I hope to display a nice array of boards but it is a work in progress! I only just got started (Dec.

Verbinden 3 O's. Maximaal gebruik maken van  creativiteit en expertise  bij de 3 O's.   Onderwijs, ondernemers en overheid samenbrengen en ons samen richten op kansen en vraagstukken op gebied van lokale economie, planologie en zorg.

Verbinden 3 O's. Maximaal gebruik maken van creativiteit en expertise bij de 3 O's. Onderwijs, ondernemers en overheid samenbrengen en ons samen richten op kansen en vraagstukken op gebied van lokale economie, planologie en zorg.

Pinterest
Search