René Descartes (1596-1650) had rijke ouders die behoorden tot de bourgeoisie. Dat waren rijke burgers die belangrijke functies in steden hadden, en waarvan de levensstijl anders was dan die van de rest van de derde stand. Descartes vond dat je maar beter aan alles kon twijfelen, want je wist nooit zeker of iets waar was of niet. Hij wist een ding wel zeker: dat hij twijfelde. Zijn bekendste uitspraak is dan ook 'Cogito ergo sum'. Ik denk dus ik ben. Twijfel is het beginpunt van de…

"It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well." René Descartes, Discourse on the Method. / "I think, therefore I am." René Descartes, Discourse on the Method.

Isaac Newton (1643-1727) was een Engelsman (ook wel natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog) die bekend staat om het appelverhaal. Hij lag onder een boom en er viel een appel uit. Waarom valt de appel wel uit de boom, maar valt de maan niet op de aarde? Newton ontdekte dat er rond de aarde ook zwaartekracht bestaat. Hiermee had hij een natuurwet opgesteld. Dat is een algemeen geldende regel die in de natuur steeds terugkomt.

Sir Isaac Newton December 1642 – 20 March was an English physicist and mathematician, widely recognised as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution.

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper. Hij vond niet dat vorsten een goddelijk recht hadden om te regeren. Volgens hem had iedereen gelijke rechten. De rechten die mensen van nature hadden, noemde hij die natuurrechten. Locke bedacht een afspraak tussen de koning en het volk: de koning mag regeren in opdracht van het volk, in ruil voor zijn macht gehoorzaamt hij de wetten ook gewoon. Doet hij dit niet? Dan mag het volk in opstand komen.

John Locke August 1632 – 28 October was an English philosopher and physician regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers and known as the "Father of Classical Liberalism".

Francis Bacon (1561-1626) vond waarnemen in de wetenschap belangrijk, maar ook moeilijk. Want wetenschap is een gevoel. Iedereen geeft door zijn gevoel een andere uitleg aan wat diegene heeft waargenomen. Bacon noemde dit probleem bij waarneming de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er vier punten die het bewustzijn beïnvloeden: hartstocht, aanleg + opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen.

On January, 1561 Francis Bacon was born. Viscount St Albans he was a statesman, a lawyer, a philosopher, an essayist and Lord Chancellor of England. Some even claim that he was the real author of Shakespeare's works

De mensen werden door de wetenschappelijke revolutie bereikt via de boekdrukkunst. In de middeleeuwen was het kopiëren van boeken monnikenwerk. Het duurde super lang om een boek te kopiëren. In de 17e eeuw werd de drukpers uitgevonden. Door de uitvinding konden de ideeën van de wetenschappers snel verspreid worden, want de boeken konden voordelig in grote aantallen worden gemaakt.

Images from Stradanus’s "Nova reperta," a series of engravings representing technological innovations of the modern age from the perspective of a practicing artist

In de M.E. was een feodale samenleving ontstaan. De vorsten/koningen bezaten een te groot gebied om alleen te kunnen besturen, dat ze stukken land te leen gaven aan hoge edelen. Die moesten zich aan dat leenstelsel houden: de edelen mochten een stuk land besturen in ruil voor bescherming, belasting en vechten in de oorlog. De vorst was de leenheer, en de edelen waren de leenmannen.

Roland pledges his fealty to Charlemagne in an illustration taken from a manuscript of a chanson de geste

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) woonde in de Republiek. Hij bekeek van alles met zijn microscoop. Wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig, zodat iedereen die het las overtuigd zou zijn dat het waar was. Hij ontdekte het micro-organismen. Van Leeuwenhoek geloofde nooit zomaar iets, hij wilde eerst zien, en dan pas geloven. Iets moet bewezen worden om te zien of het klopt. Dit kun je doen door te redeneren, dat is een gedachtegang ontwikkelen en volgen.

See 34203 photos and 2506 tips from 386936 visitors to Amsterdam Airport Schiphol (AMS).

Pinterest
Search