René Descartes (1596-1650) had rijke ouders die behoorden tot de bourgeoisie. Dat waren rijke burgers die belangrijke functies in steden hadden, en waarvan de levensstijl anders was dan die van de rest van de derde stand. Descartes vond dat je maar beter aan alles kon twijfelen, want je wist nooit zeker of iets waar was of niet. Hij wist een ding wel zeker: dat hij twijfelde. Zijn bekendste uitspraak is dan ook 'Cogito ergo sum'. Ik denk dus ik ben. Twijfel is het beginpunt van de…

René Descartes (1596-1650) had rijke ouders die behoorden tot de bourgeoisie. Dat waren rijke burgers die belangrijke functies in steden hadden, en waarvan de levensstijl anders was dan die van de rest van de derde stand. Descartes vond dat je maar beter aan alles kon twijfelen, want je wist nooit zeker of iets waar was of niet. Hij wist een ding wel zeker: dat hij twijfelde. Zijn bekendste uitspraak is dan ook 'Cogito ergo sum'. Ik denk dus ik ben. Twijfel is het beginpunt van de…

Isaac Newton (1643-1727) was een Engelsman (ook wel natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog) die bekend staat om het appelverhaal. Hij lag onder een boom en er viel een appel uit. Waarom valt de appel wel uit de boom, maar valt de maan niet op de aarde? Newton ontdekte dat er rond de aarde ook zwaartekracht bestaat. Hiermee had hij een natuurwet opgesteld. Dat is een algemeen geldende regel die in de natuur steeds terugkomt.

Isaac Newton (1643-1727) was een Engelsman (ook wel natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog) die bekend staat om het appelverhaal. Hij lag onder een boom en er viel een appel uit. Waarom valt de appel wel uit de boom, maar valt de maan niet op de aarde? Newton ontdekte dat er rond de aarde ook zwaartekracht bestaat. Hiermee had hij een natuurwet opgesteld. Dat is een algemeen geldende regel die in de natuur steeds terugkomt.

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper. Hij vond niet dat vorsten een goddelijk recht hadden om te regeren. Volgens hem had iedereen gelijke rechten. De rechten die mensen van nature hadden, noemde hij die natuurrechten. Locke bedacht een afspraak tussen de koning en het volk: de koning mag regeren in opdracht van het volk, in ruil voor zijn macht gehoorzaamt hij de wetten ook gewoon. Doet hij dit niet? Dan mag het volk in opstand komen.

John Locke (1632-1704) was een wetenschapper. Hij vond niet dat vorsten een goddelijk recht hadden om te regeren. Volgens hem had iedereen gelijke rechten. De rechten die mensen van nature hadden, noemde hij die natuurrechten. Locke bedacht een afspraak tussen de koning en het volk: de koning mag regeren in opdracht van het volk, in ruil voor zijn macht gehoorzaamt hij de wetten ook gewoon. Doet hij dit niet? Dan mag het volk in opstand komen.

Thomas Hobbes (1588-1679) was een Engelse filosoof. Hij ging ervan uit dat mensen uiteindelijk alleen maar willen overleven, en dat dit mensen concurrenten van elkaar maakt. Zijn uitspraak is dan ook 'Homo homini lupus est,' wat betekent: de mens is voor zijn medemens een wolf. Het enige wat voorkomt dat de mens hierdoor uitsterft is een sterke koning: een absoluut vorst. Het absolutisme is namelijk dat de vorst alle macht heeft omdat God die aan hem heeft gegeven.

Thomas Hobbes (1588-1679) was een Engelse filosoof. Hij ging ervan uit dat mensen uiteindelijk alleen maar willen overleven, en dat dit mensen concurrenten van elkaar maakt. Zijn uitspraak is dan ook 'Homo homini lupus est,' wat betekent: de mens is voor zijn medemens een wolf. Het enige wat voorkomt dat de mens hierdoor uitsterft is een sterke koning: een absoluut vorst. Het absolutisme is namelijk dat de vorst alle macht heeft omdat God die aan hem heeft gegeven.

Francis Bacon (1561-1626) vond waarnemen in de wetenschap belangrijk, maar ook moeilijk. Want wetenschap is een gevoel. Iedereen geeft door zijn gevoel een andere uitleg aan wat diegene heeft waargenomen. Bacon noemde dit probleem bij waarneming de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er vier punten die het bewustzijn beïnvloeden: hartstocht, aanleg + opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen.

Francis Bacon (1561-1626) vond waarnemen in de wetenschap belangrijk, maar ook moeilijk. Want wetenschap is een gevoel. Iedereen geeft door zijn gevoel een andere uitleg aan wat diegene heeft waargenomen. Bacon noemde dit probleem bij waarneming de 'menselijke dwaling'. Volgens hem waren er vier punten die het bewustzijn beïnvloeden: hartstocht, aanleg + opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen.

De mensen werden door de wetenschappelijke revolutie bereikt via de boekdrukkunst. In de middeleeuwen was het kopiëren van boeken monnikenwerk. Het duurde super lang om een boek te kopiëren. In de 17e eeuw werd de drukpers uitgevonden. Door de uitvinding konden de ideeën van de wetenschappers snel verspreid worden, want de boeken konden voordelig in grote aantallen worden gemaakt.

De mensen werden door de wetenschappelijke revolutie bereikt via de boekdrukkunst. In de middeleeuwen was het kopiëren van boeken monnikenwerk. Het duurde super lang om een boek te kopiëren. In de 17e eeuw werd de drukpers uitgevonden. Door de uitvinding konden de ideeën van de wetenschappers snel verspreid worden, want de boeken konden voordelig in grote aantallen worden gemaakt.

Nederland (al sinds de Gouden Eeuw) had een reputatie omdat het een tolerante natie is. Er kwamen veel mensen naar NL, omdat er godsdienstvrijheid is, en je mocht denken wat je wilden. Als je iets kon betekenen voor de ontwikkeling van de republiek, of als je geld verdiende, was je van harte welkom. Alleen de mensen die behoorden tot het gemeen en er daar niks aan konden doen ontvingen liefdadigheid. In de zeventiende eeuw plaatste NL zich in het centrum van de wetenschappelijke revolutie.

Nederland (al sinds de Gouden Eeuw) had een reputatie omdat het een tolerante natie is. Er kwamen veel mensen naar NL, omdat er godsdienstvrijheid is, en je mocht denken wat je wilden. Als je iets kon betekenen voor de ontwikkeling van de republiek, of als je geld verdiende, was je van harte welkom. Alleen de mensen die behoorden tot het gemeen en er daar niks aan konden doen ontvingen liefdadigheid. In de zeventiende eeuw plaatste NL zich in het centrum van de wetenschappelijke revolutie.

In de M.E. was een feodale samenleving ontstaan. De vorsten/koningen bezaten een te groot gebied om alleen te kunnen besturen, dat ze stukken land te leen gaven aan hoge edelen. Die moesten zich aan dat leenstelsel houden: de edelen mochten een stuk land besturen in ruil voor bescherming, belasting en vechten in de oorlog. De vorst was de leenheer, en de edelen waren de leenmannen.

In de M.E. was een feodale samenleving ontstaan. De vorsten/koningen bezaten een te groot gebied om alleen te kunnen besturen, dat ze stukken land te leen gaven aan hoge edelen. Die moesten zich aan dat leenstelsel houden: de edelen mochten een stuk land besturen in ruil voor bescherming, belasting en vechten in de oorlog. De vorst was de leenheer, en de edelen waren de leenmannen.

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) woonde in de Republiek. Hij bekeek van alles met zijn microscoop. Wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig, zodat iedereen die het las overtuigd zou zijn dat het waar was. Hij ontdekte het micro-organismen. Van Leeuwenhoek geloofde nooit zomaar iets, hij wilde eerst zien, en dan pas geloven. Iets moet bewezen worden om te zien of het klopt. Dit kun je doen door te redeneren, dat is een gedachtegang ontwikkelen en volgen.

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) woonde in de Republiek. Hij bekeek van alles met zijn microscoop. Wat hij zag beschreef hij heel nauwkeurig, zodat iedereen die het las overtuigd zou zijn dat het waar was. Hij ontdekte het micro-organismen. Van Leeuwenhoek geloofde nooit zomaar iets, hij wilde eerst zien, en dan pas geloven. Iets moet bewezen worden om te zien of het klopt. Dit kun je doen door te redeneren, dat is een gedachtegang ontwikkelen en volgen.

Pinterest
Zoek