Handelingsgericht werken

8 Pins11 Volgers
Scholen staan op het gebied van onderwijs en zorg voor belangrijke vraagstukken. Op veel scholen is sprake van een sterke toename van het aantal zorgleerlingen en een verzwaring van de problematiek, zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Centraal in deze website staat het Handelingsgericht werken, dat zowel vakoverstijgend als vakspecifiek uitgevoerd kan worden.

Scholen staan op het gebied van onderwijs en zorg voor belangrijke vraagstukken. Op veel scholen is sprake van een sterke toename van het aantal zorgleerlingen en een verzwaring van de problematiek, zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Centraal in deze website staat het Handelingsgericht werken, dat zowel vakoverstijgend als vakspecifiek uitgevoerd kan worden.

Handelingsgericht werken (HGW) - Wij leren

Handelingsgericht werken (HGW) - Wij leren

HETKIND is een representatie van een visie op onderwijs waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Deze visie krijgt handvatten door middel van 7 leidende principes, de uitgangspunten. Het is tevens de plek waar leraren, schoolleiders, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere betrokkenen elkaar vinden, inspireren en legitimeren bij het maken van een goede onderwijs- en opvoedingspraktijk. Bevat boeiend film- en tekstmateriaal ter ondersteuning van vormingen , ped…

HETKIND is een representatie van een visie op onderwijs waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Deze visie krijgt handvatten door middel van 7 leidende principes, de uitgangspunten. Het is tevens de plek waar leraren, schoolleiders, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere betrokkenen elkaar vinden, inspireren en legitimeren bij het maken van een goede onderwijs- en opvoedingspraktijk. Bevat boeiend film- en tekstmateriaal ter ondersteuning van vormingen , ped…

Dit boek beschrijft helder en stapsgewijs hoe een zorgbegeleider handelingsgericht kan werken. Richtlijnen voor constructief communiceren met de leerkracht, de ouders en het kind komen aan bod, evenals het observeren van de aanpak van de leerkracht en het gezamenlijk maken van een handelingsplan. Ook de rol van de zorgbegeleider binnen het zorgcontinuüm wordt belicht. Een implementatiestrategie wordt voorgesteld. Maak gebruik van de handige downloads onderaan!

Dit boek beschrijft helder en stapsgewijs hoe een zorgbegeleider handelingsgericht kan werken. Richtlijnen voor constructief communiceren met de leerkracht, de ouders en het kind komen aan bod, evenals het observeren van de aanpak van de leerkracht en het gezamenlijk maken van een handelingsplan. Ook de rol van de zorgbegeleider binnen het zorgcontinuüm wordt belicht. Een implementatiestrategie wordt voorgesteld. Maak gebruik van de handige downloads onderaan!

Handelingsgericht Werken Mindmap - Schermvullend

Handelingsgericht Werken Mindmap - Schermvullend

Dit boek bespreekt de uitgangspunten van HGW en concretiseert deze naar de dagelijkse praktijk: Wat zien en horen we ervan in de klas, tijdens team- en leerlingenbesprekingen en in gesprekken met leerlingen en hun ouders? De HGW-cyclus geeft teamleden meer grip op de verschillen in een klas. Dit boek is bruikbaar voor leraren, mentoren, leidinggevenden, zorgcoördinatoren  in het (buitengewoon) secundair onderwijs.

Dit boek bespreekt de uitgangspunten van HGW en concretiseert deze naar de dagelijkse praktijk: Wat zien en horen we ervan in de klas, tijdens team- en leerlingenbesprekingen en in gesprekken met leerlingen en hun ouders? De HGW-cyclus geeft teamleden meer grip op de verschillen in een klas. Dit boek is bruikbaar voor leraren, mentoren, leidinggevenden, zorgcoördinatoren in het (buitengewoon) secundair onderwijs.

HGW gaat over omgaan met verschillen. Het beoogt kwaliteit van onderwijs begeleiding. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: wat hebben zij nodig? Het gaat om afstemming en wisselwerking. Samenwerking is noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.  Het schoolteam formuleert en evalueert lange- en kortetermijndoelen Het onderwijs- en begeleidingstraject verloopt systematisch, in stappen en transparant. Het is eenieder duidelijk hoe de school wil werken en…

HGW gaat over omgaan met verschillen. Het beoogt kwaliteit van onderwijs begeleiding. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: wat hebben zij nodig? Het gaat om afstemming en wisselwerking. Samenwerking is noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren. Het schoolteam formuleert en evalueert lange- en kortetermijndoelen Het onderwijs- en begeleidingstraject verloopt systematisch, in stappen en transparant. Het is eenieder duidelijk hoe de school wil werken en…

Wij leren:  Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip.

Wij leren: Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip.


Meer ideeën
Pinterest
Zoek