Mazarin was een Italiaanse hertog die als diplomaat van het Vaticaan aan het Franse hof ging werken als leermeester van Lodewijk XIV. Mazarin wist via enkele contacten tot eerste minister en vertrouweling van Lodewijk XIV te worden benoemd. Door zijn diplomatieke instelling maakte hij zich onmisbaar aan het hof toen de koning overleed. De vrede na de dertigjarige oorlog viel mede dankzij de inzet van Mazarin voor Frankrijk.

Cardinal Mazarin - Controlled France while Louis was a child; caused nobles to revolt against him creating the Fronde

Anthonie van Leeuwenhoek woonde in de republiek en bekeek met zijn microscoop onder andere: bloed, koeienogen en zaadcellen. Hij beschreef heel nauwkeurig wat hij zag. Zo ontdekte hij Micro-organismen. Hij zocht naar harde bewijzen zoals Descartes al gepropageerd had. Hij wilde eerst bewijzen zien voordat hij iets geloofde. Dit kan men doen door proeven te nemen of te redeneren. Als je weet dat een bepaalde wiskundige formule klopt, dan kun je die toepassen op een bepaalde waarneming.

Antonj Philips van Leeuwenhoek (October 1632 – August was a Dutch tradesman and scientist. He is commonly known as “the Father of Microbiology“, and considered to be the first microbiologist.

Francis Bacon was een filosoof die zijn filosofie aanpaste op de theorieën van Descartes en Spinoza: waarnemen is in de wetenschap erg belangrijk maar ook moeilijk. Spinoza zei: wanneer tien mensen gevraagd wordt hoe iets ruikt zullen zei allemaal een ander antwoord geven. Bacon noemde het kernprobleem bij de waarneming de 'menselijke dwaling'.

Francis Bacon (English Philosopher Statesman Scientist Lawyer) He determined the…

Hendrik IV was de grootvader en had in 1598 het edict van Nantes uitgevaardigd, daarin stond dat protestanten gewetensvrijheid kregen en hun godsdienst mochten beoefenen.

Hendrik IV was de grootvader en had in 1598 het edict van Nantes uitgevaardigd, daarin stond dat protestanten gewetensvrijheid kregen en hun godsdienst mochten beoefenen.

Thomas Hobbes leefde van 1588 tot 1679 en filosofeerde tijdens de burgeroorlog over de ideale samenleving, vooral tussen vorst en  volk. Hobbes ging ervan uit dat mensen in de natuur zijn gericht op overleven: Homo homini lupus est, de mens is voor zijn medemens een wolf.

Thomas Hobbes leefde van 1588 tot 1679 en filosofeerde tijdens de burgeroorlog over de ideale samenleving, vooral tussen vorst en volk. Hobbes ging ervan uit dat mensen in de natuur zijn gericht op overleven: Homo homini lupus est, de mens is voor zijn medemens een wolf.

isaac newton was een uitvinder die de zwaartekracht theorie heeft ontdekt en in de boeken heeft gebracht. hij ontdekte ook dat de maan een baan om de aarde maakte zodat deze niet op de aarde viel.

He doesn’t claim that Newton’s Riddle is anything but a fictional novel. But I believe he is misinterpreting the prophetic theories of Sir Isaac Newton (and potentially misleading.

Er waren mensen die vonden dat vorsten een goddelijk recht hadden (Droit Divin) hadden om te regeren. Locke was het daar niet mee eens. Volgens hem hadden mensen gelijke rechten. De rechten die mensen van nature hadden noemde hij de natuurrechten. Volgens Locke had de koning een afspraak gemaakt met het volk en dat de koning zich aan afspraken moest houden omdat anders het volk in opstand mocht komen. Hiermee was de eerste kijk op vorsten gelegd.

John Locke was an English physician and philosopher and is regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers. Some of his major works include A Letter Concerning Toleration, Two…

Pinterest
Search