Wendy Blummel
Meer ideeën van Wendy
Nederland had een goede reputatie. Door tolerantie en godsdienstvrijheid kwamen er veel mensen naar NL. Godsdienstvrijheid werd gehandhaafd, dit leidde tot verdere immigratie -> hugenoten, intellectuelen en wetenschappers. Ruimdenkendheid en tolerantie trokken hun aan. De vrijheid van denken plaatste NL in het centrum van de 17e eeuw. Iedereen die iets kon bijdragen aan de ontwikkeling van de republiek en die geld verdiende was welkom.

Nederland had een goede reputatie. Door tolerantie en godsdienstvrijheid kwamen er veel mensen naar NL. Godsdienstvrijheid werd gehandhaafd, dit leidde tot verdere immigratie -> hugenoten, intellectuelen en wetenschappers. Ruimdenkendheid en tolerantie trokken hun aan. De vrijheid van denken plaatste NL in het centrum van de 17e eeuw. Iedereen die iets kon bijdragen aan de ontwikkeling van de republiek en die geld verdiende was welkom.

Het centralisme. Veel vorsten kwamen met geldproblemen en in een crisis. Ze konden niet de belasting ineens verhogen, daarvoor moesten de vorsten de standenvertegenwoordiging om toestemming vragen. Zo'n belasting heette vroeger niet voor niets "bede", een plechtig verzoek van de koning aan het volk om geld. leenmannen vervulde hun plechten niet meer. De koning wilde zijn gebied weer terug, de oplossing: het centralisme. Dit was het streven van de koning om zijn gebied vanuit 1 punt te…

Het centralisme. Veel vorsten kwamen met geldproblemen en in een crisis. Ze konden niet de belasting ineens verhogen, daarvoor moesten de vorsten de standenvertegenwoordiging om toestemming vragen. Zo'n belasting heette vroeger niet voor niets "bede", een plechtig verzoek van de koning aan het volk om geld. leenmannen vervulde hun plechten niet meer. De koning wilde zijn gebied weer terug, de oplossing: het centralisme. Dit was het streven van de koning om zijn gebied vanuit 1 punt te…

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) was o.a.een Nederlandse microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelf ontworpen microscoop. Zo werd hij ontdekker van de micro-organismen. Hij ging alleen uit van feiten en observeerde zelf. Zijn waarnemingen waren onmogelijk geweest zonder de microscoop. Van Leeuwenhoek volgde de ideeën van Decartes: of iets klopt, moet bewezen worden. Dit kan men doen door proeven te nemen of te rederneren.

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) was o.a.een Nederlandse microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelf ontworpen microscoop. Zo werd hij ontdekker van de micro-organismen. Hij ging alleen uit van feiten en observeerde zelf. Zijn waarnemingen waren onmogelijk geweest zonder de microscoop. Van Leeuwenhoek volgde de ideeën van Decartes: of iets klopt, moet bewezen worden. Dit kan men doen door proeven te nemen of te rederneren.

Lodewijk XIV (1638-1715) was de koning van Frankrijk in de periode van 1643-1715. Hij was een voorstander van de theorie: Droit Divin en wilde dat al zijn onderdanen  hetzelfde geloof hadden als hij, katholiek. Ook was hij een voorstander van het absolutisme. Hij had alle macht in handen, omdat God hem die gegeven had. Hij had de uitspraak: L'etat? C'est moi! Het betekende: De wet? dat ben ik! Ook hoefde de koning aan niemand verantwoording af te leggen. Zo'n koning noem je een absoluut…

Lodewijk XIV (1638-1715) was de koning van Frankrijk in de periode van 1643-1715. Hij was een voorstander van de theorie: Droit Divin en wilde dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof hadden als hij, katholiek. Ook was hij een voorstander van het absolutisme. Hij had alle macht in handen, omdat God hem die gegeven had. Hij had de uitspraak: L'etat? C'est moi! Het betekende: De wet? dat ben ik! Ook hoefde de koning aan niemand verantwoording af te leggen. Zo'n koning noem je een absoluut…

Vorsten bezaten over een te groot stuk land, daarom liet de koning leenmannen een stuk land besturen in ruil voor een aantal zaken(leenstelsel). Ook was er sprake van een standensamenleving. Er waren 3 standen. De eerste stand waren de geestelijken, de tweede stand was de adel en de derde stand was het normale volk. In veel Europese landen was een standenvertegenwoordiging ontstaan. Er kwam een Staten-Generaal. De drie standen wilden privileges. Er was een feodale samenleving ontstaan.

Vorsten bezaten over een te groot stuk land, daarom liet de koning leenmannen een stuk land besturen in ruil voor een aantal zaken(leenstelsel). Ook was er sprake van een standensamenleving. Er waren 3 standen. De eerste stand waren de geestelijken, de tweede stand was de adel en de derde stand was het normale volk. In veel Europese landen was een standenvertegenwoordiging ontstaan. Er kwam een Staten-Generaal. De drie standen wilden privileges. Er was een feodale samenleving ontstaan.

John Locke (1632-1704) was een Engelse filosoof en een wetenschapper uit Oxford. sommige mensen vonden dat vorsten een goddelijk recht hadden (Droit Divin). Locke was het hier niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de een meer recht gegeven dan de ander. Dit zijn de natuurrechten. Volgens Locke was er één goede leider nodig die mocht regeren in opdracht van het volk, maar als de koning niet naar het volk luisterde mocht het volk in opstand komen.

John Locke (1632-1704) was een Engelse filosoof en een wetenschapper uit Oxford. sommige mensen vonden dat vorsten een goddelijk recht hadden (Droit Divin). Locke was het hier niet mee eens. Volgens hem hadden alle mensen gelijke rechten. De natuur had nooit de een meer recht gegeven dan de ander. Dit zijn de natuurrechten. Volgens Locke was er één goede leider nodig die mocht regeren in opdracht van het volk, maar als de koning niet naar het volk luisterde mocht het volk in opstand komen.

Francis Bacon (1561-1626) was een Engelse filosoof. Er was een nieuwe wetenschappelijke methode nodig, omdat de ontwikkelingen van de wetenschap al lang stilstond. Wetenschap is een gevoel zei Bacon. 'menselijke dwaling' . Dit zijn 4 punten die het bewustzijn vertroebelen. Hartstocht, aanleg + opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen. Hij ontwikkelde een nieuwe methode: de inductie. Dit betekende dat hij door proefondervindelijk onderzoek te doen een nieuwe theorie…

Francis Bacon (1561-1626) was een Engelse filosoof. Er was een nieuwe wetenschappelijke methode nodig, omdat de ontwikkelingen van de wetenschap al lang stilstond. Wetenschap is een gevoel zei Bacon. 'menselijke dwaling' . Dit zijn 4 punten die het bewustzijn vertroebelen. Hartstocht, aanleg + opvoeding, spraakverwarring en ideeën van andere filosofen. Hij ontwikkelde een nieuwe methode: de inductie. Dit betekende dat hij door proefondervindelijk onderzoek te doen een nieuwe theorie…

Isaac newton (1643-1727) was o.a. een Engelse natuurkundige, wiskundige en natuurfilosoof. Newton heeft d.m.v observeren en redeneren 3 natuurwetten opgesteld: traagheid of inertie, actie en reactie en de hoofdwet van de mechanica. hij deed onderzoek op basis van het werk van Galilei over planeten van ons zonnestelsel. Ook het appelverhaal komt van Newton. Waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Newton heeft ontdekt dat dit komt door de zwaartekracht.

Isaac newton (1643-1727) was o.a. een Engelse natuurkundige, wiskundige en natuurfilosoof. Newton heeft d.m.v observeren en redeneren 3 natuurwetten opgesteld: traagheid of inertie, actie en reactie en de hoofdwet van de mechanica. hij deed onderzoek op basis van het werk van Galilei over planeten van ons zonnestelsel. Ook het appelverhaal komt van Newton. Waarom valt de appel wel maar de maan niet op de aarde? Newton heeft ontdekt dat dit komt door de zwaartekracht.

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn ouders behoorden tot de bourgeosie. Ze waren dus rijke burgers met blangrijke functies in steden. René Descartes ontwikkelde een nieuwe manier van filosoferen. Decartes vond dat je maar beter aan alles kom twijfelen. 'Cogito ergo sum' was de uitspraak van Descartes. Het betekende 'ik denk dus ik ben'. Twijfel is daarom het beginpunt van het wetenschappelijk denken. Descartes stierf 11 februari 1650 in Stockholm.

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn ouders behoorden tot de bourgeosie. Ze waren dus rijke burgers met blangrijke functies in steden. René Descartes ontwikkelde een nieuwe manier van filosoferen. Decartes vond dat je maar beter aan alles kom twijfelen. 'Cogito ergo sum' was de uitspraak van Descartes. Het betekende 'ik denk dus ik ben'. Twijfel is daarom het beginpunt van het wetenschappelijk denken. Descartes stierf 11 februari 1650 in Stockholm.