Lucas Wicherink

Lucas Wicherink

Lucas Wicherink
Meer ideeën van Lucas
De boekdrukkunst Tijdens de wetenschappelijke revolutie werd de drukpers uitgevonden. Hiermee werden veel sneller boeken geschreven met de ideeën van filosofen. Vroeger was het maken van boeken monniken werk. Door de boeken werden de ideeën heel snel verspreid. Doordat er zoveel boeken gemaakt werden kwam het volk snel te weten wat de filosofen dachten, hierdoor werd de wetenschap steeds belangrijker.

De boekdrukkunst Tijdens de wetenschappelijke revolutie werd de drukpers uitgevonden. Hiermee werden veel sneller boeken geschreven met de ideeën van filosofen. Vroeger was het maken van boeken monniken werk. Door de boeken werden de ideeën heel snel verspreid. Doordat er zoveel boeken gemaakt werden kwam het volk snel te weten wat de filosofen dachten, hierdoor werd de wetenschap steeds belangrijker.

Het feodalisme.Het feodalisme betekent:leenstelsel.Bij het feodalisme leent de koning stukken land uit aan vazallen. de koning doet het in ruil voor: bescherming, belasting en meevechten in de oorlog. Er was alleen wel een probleem: de vazallen hielden zich niet aan de afspraken, ze vochten namelijk niet mee in oorlogen.En als de vazal overleed, schonk hij zijn land aan zijn zoon.

Het feodalisme.Het feodalisme betekent:leenstelsel.Bij het feodalisme leent de koning stukken land uit aan vazallen. de koning doet het in ruil voor: bescherming, belasting en meevechten in de oorlog. Er was alleen wel een probleem: de vazallen hielden zich niet aan de afspraken, ze vochten namelijk niet mee in oorlogen.En als de vazal overleed, schonk hij zijn land aan zijn zoon.

Centralisme, Het centralisme was de oplossing voor het feodalisme. Bij het centralisme werd een rijk/land bestuurd vanuit één punt. De leenmannen waren hier niet blij mee omdat ze hun land nu weer moesten inleveren. Verder kwam er één wetgeving voor het hele rijk/land en een centraal geregelde belasting.

Centralisme, Het centralisme was de oplossing voor het feodalisme. Bij het centralisme werd een rijk/land bestuurd vanuit één punt. De leenmannen waren hier niet blij mee omdat ze hun land nu weer moesten inleveren. Verder kwam er één wetgeving voor het hele rijk/land en een centraal geregelde belasting.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Leefde in De Republiek.  Anthonie heeft de  microscoop uitgevonden. Met zijn microscoop onderzocht hij micro organismen. wat hij zag beschreef hij zo nauwkeurig mogelijk. Zo werd hij de ontdekker van de Micro-organismen. Anthonie omschreef alles zodat iedereen overtuigd zou zijn van de waarheid. Hij zocht dus naar harde bewijzen.

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Leefde in De Republiek. Anthonie heeft de microscoop uitgevonden. Met zijn microscoop onderzocht hij micro organismen. wat hij zag beschreef hij zo nauwkeurig mogelijk. Zo werd hij de ontdekker van de Micro-organismen. Anthonie omschreef alles zodat iedereen overtuigd zou zijn van de waarheid. Hij zocht dus naar harde bewijzen.

Francis Bacon (1561-1626) Sloot in zijn filosofie aan op Descartes en Spinoza. Iedereen heeft een andere uitleg gebaseerd op zijn waarneming. In een tijd dat geloof voor iedereen belangrijk was, had dit ook gevolgen voor iemands waarneming van god. Bacon noemde dit probleem "menselijke dwaling". Volgens hem 4 dingen die de mens beïnvloeden. Dat waren:  1. Hartstocht  2. Aanleg en opvoeding  3. spraakverwarring 4. Ideeën van andere filosofen.

Francis Bacon (1561-1626) Sloot in zijn filosofie aan op Descartes en Spinoza. Iedereen heeft een andere uitleg gebaseerd op zijn waarneming. In een tijd dat geloof voor iedereen belangrijk was, had dit ook gevolgen voor iemands waarneming van god. Bacon noemde dit probleem "menselijke dwaling". Volgens hem 4 dingen die de mens beïnvloeden. Dat waren: 1. Hartstocht 2. Aanleg en opvoeding 3. spraakverwarring 4. Ideeën van andere filosofen.

John Locke (1632-1704). Hij was een filosoof die vond dat iedereen dezelfde rechten heeft, iedereen is vrij en gelijk. Net als de natuur, want die maakt ook geen verschil tussen de mensen. (Natuurrechten). Locke vond dat de koning een afspraak moest maken met het volk om te mogen regeren. In ruil voor zijn macht gehoorzaamt hij de wetten. Als hij dit niet doet, dan mocht het volk in opstand komen.

John Locke (1632-1704). Hij was een filosoof die vond dat iedereen dezelfde rechten heeft, iedereen is vrij en gelijk. Net als de natuur, want die maakt ook geen verschil tussen de mensen. (Natuurrechten). Locke vond dat de koning een afspraak moest maken met het volk om te mogen regeren. In ruil voor zijn macht gehoorzaamt hij de wetten. Als hij dit niet doet, dan mocht het volk in opstand komen.

Spinoza (Amsterdam,1632-Den Haag 1677). Spinoza vond dat de mens geen vrije wil heeft. Verder werd Spinoza bekend om de boeken die hij schreef. Maar hij werd met rust gelaten door de Republiek doordat er vrijheid van meningsuiting was én omdat zijn boeken goed verkochten en hij hiermee NL een stukje rijker maakte. Doordat dat er vrijheid was van meningsuiting kwamen veel wetenschappers naar de Republiek, hierdoor ontstond de wetenschappelijke revolutie.

Spinoza (Amsterdam,1632-Den Haag 1677). Spinoza vond dat de mens geen vrije wil heeft. Verder werd Spinoza bekend om de boeken die hij schreef. Maar hij werd met rust gelaten door de Republiek doordat er vrijheid van meningsuiting was én omdat zijn boeken goed verkochten en hij hiermee NL een stukje rijker maakte. Doordat dat er vrijheid was van meningsuiting kwamen veel wetenschappers naar de Republiek, hierdoor ontstond de wetenschappelijke revolutie.

René Descartes (1596-1650) René Descartes bekeek de wetenschap kritisch. René wilde een nieuwe manier van filosoferen ontwikkelen. volgens hem keek ieder mens met een andere blik naar de wereld. hij vond dat je aan alles moest twijfelen voor je iets waarnam. Van één ding was hij zeker. Namelijk dát hij twijfelde. Descartes vond dat als je twijfelt dan besta je pas echt. Ofwel: "Cogito ergo sum" (ik denk dus ik ben).

René Descartes (1596-1650) René Descartes bekeek de wetenschap kritisch. René wilde een nieuwe manier van filosoferen ontwikkelen. volgens hem keek ieder mens met een andere blik naar de wereld. hij vond dat je aan alles moest twijfelen voor je iets waarnam. Van één ding was hij zeker. Namelijk dát hij twijfelde. Descartes vond dat als je twijfelt dan besta je pas echt. Ofwel: "Cogito ergo sum" (ik denk dus ik ben).

Isaac Newton werd geboren in 1643, en stierf in 1727. Isaac is de stichter van de natuurwet, hij maakte ook van een algemene theorie een persoonlijke theorie (deductie). Dit was ook wel het appel verhaal, (waarom valt de appel wel, maar de maan niet op de aarde). Dat komt omdat er rond de aarde zwaartekracht bestaat. Deze zorgt ervoor dat we niet van de aarde afvallen.

Isaac Newton werd geboren in 1643, en stierf in 1727. Isaac is de stichter van de natuurwet, hij maakte ook van een algemene theorie een persoonlijke theorie (deductie). Dit was ook wel het appel verhaal, (waarom valt de appel wel, maar de maan niet op de aarde). Dat komt omdat er rond de aarde zwaartekracht bestaat. Deze zorgt ervoor dat we niet van de aarde afvallen.