Pinterest
Mindmap begrijpend luisteren als belangrijke voorloper van begrijpend lezen!  begrijpendlezendeleiboom.blogspot.nl

Mindmap begrijpend luisteren als belangrijke voorloper van begrijpend lezen! begrijpendlezendeleiboom.blogspot.nl

Mindmappen met kleuters (en groep 3)

Mindmappen met kleuters (en groep 3)

How to Mind Map (#Improve #MindMap)

Community of mind mappers sharing mind maps and resources, exchanging ideas and experiences, and helping each other.